Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good stuff gold 5 World Wide English/Home and City

Skapad 2019-09-11 15:46 i Stavby skola Uppsala
Eleverna ges möjlighet att träna på att ställa frågor med do och does och svara. Eleven ges möjlighet att berätta vad som händer ex He plays och She hurries.
Grundskola 5 Engelska
I det här avsnittet kommer vi att lära oss att: - bokstavera - tala om var saker finns - berätta vad som händer ex He plays, she washes osv. - ställa frågor med do och does. Vi kommer också att lära oss att tala om veckopeng och ord som handlar om hushållssysslor.

Innehåll

Undervisning:

Vi kommer att lyssna på och läsa texter i boken Good stuff Gold 5 

Vi kommer att öva på att prata engelska i olika sorters grupper, små, stora och i helklass.

Vi kommer att träna på att förstå, genom bland annat att jobba i workbook. 

 

Eleven tränar på:

att ställa frågor

berätta vad som händer 

tala om var saker finns

 

 

Eleven bedöms utifrån: 

Hur han/hon uttrycker sig muntligt och skriftligt.

Om förståelse finns.

Skriftliga uppgifter

 

Du kan själv öva hemma på både text och glosor via denna länk:

https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-5/

 

Uppgifter

 • Att träna grammatik

 • att träna glosor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 4-5 mall

Ännu ej nått godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lyssna, förstå och tolka
 • En
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo från olika medier. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehållet. Du kan också följa instruktioner på ett godtagbart sätt.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också följa instruktioner på ett tillfredsställande sätt.
Formulera sig, kommunicera i tal och anpassa språket
 • En
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i samtal om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i muntliga framställningar av olika slag.
Språkliga strategier
 • En
Du kan välja och använda dig av någon strategi (gissa, logisk slutsats, bilder, rubriker, med hjälp av sammanhanget, lexikon, datorprogram) som löser problem i och förbättrar interaktion, lyssnande och läsning.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Läsa, förstå och tolka olika texter
 • En
Du kan läsa och förstå det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehållet. Du kan också följa instruktioner på ett godtagbart sätt.
Du kan läsa och förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i vardagliga och välbekanta texter. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också följa instruktioner på ett tillfredsställande sätt.
Formulera sig, kommunicera i skrift och anpassa språket
 • En
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag. Du kan gör enstaka enkla förbättringar av texten.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande (använda sambands-, bindeord och röd tråd) med ord, fraser och meningar. Du kan göra enkla förbättringar i egna texter.
Livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
 • En
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: