👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsmedels- och näringskunskap AHV 18/19

Skapad 2019-09-11 15:54 i Sturegymnasiet gy Halmstad
Planering för kursen livsmedels- och näringskunskap, gymnasiesärskolan.
Gymnasiesärskola Livsmedels- och näringskunskap
I kursen livsmedels- och näringskunskap (100 poäng) kommer vi att lära oss om olika livsmedel, hur man kan hantera dem och hur vår hälsa påverkas av det vi äter. Vi kommer att arbeta med alla tänkbara livsmedel, allt ifrån frukt och grönsaker till fisk, skaldjur, kött och fågel. Vi ska lära oss att känna igen dessa livsmedel, kunna näringsinnehåll och användningsområden. Vi lär oss att se sambandet mellan mat, dryck och hälsa. Vi kommer att diskutera etik och miljöfrågor när det kommer till livsmedelshantering, vi kommer även gå igenom lagar och bestämmelser på området.

Innehåll

Kursen sträcker sig över två år, du läser den när du går i 1:an och 2:an. (När du går i åk 2 blir det mycket repetition i kursen.) Kursen består av flera olika moment;

 

- vi kommer prata och diskutera olika råvaror

- se på kortare filmer

- digitala uppgifter

- skriva arbeten

- göra uppgifter

- studiebesök (Hembergs, Martin & Servera m.m.) 

 

 

Följande har vi ambition av att gå igenom:

Livsmedelshygien och säker livsmedelshantering 

Tolkning av innehållsdeklarationer, märkning av varor vid försäljning. Allergener. 

Frukt och  bär  

Grönsaker och baljväxter

Rotfrukter, lök, potatis, groddar och skott.

Etik och miljöfrågor: Ägg från burhöns vs ägg från frigående höns? Välja ekologiskt eller närproducerat?  Välja svenskt kött eller utländskt kött? Hållbar utveckling.  (film studi.se genom youtube)

Lagar och bestämmelser

Egenkontrollprogram

Mjöl, bröd och gryn, jäsmedel 

Sky, buljonger, fonder

Mjölk, matfett, ost samt mejeriprodukter

Fisk, skaldjur, blötdjur, ägg

Kött, styckningsdetaljer. 

Energi och näringsbehov, välfärdssjukdomar. Näringslära samt livsmedelsverkets kostrekommendationer (filmer studi.se genom youtube)

Kryddor

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Identifiering av olika livsmedel, till exempel rotfrukter, kryddor och styckningsdetaljer av kött.
  Lis  -
 • Kvalitetsbedömning av livsmedel, till exempel lukt, smak och andra kvalitetsförsämringar.
  Lis  -
 • Livsmedelskedjan från råvaruproduktion till färdig produkt. Hur förädling och tillagningsmetoder påverkar råvarors kvalitet och näringsinnehåll.
  Lis  -
 • Människans energi- och näringsbehov.
  Lis  -
 • Näringsämnen och deras betydelse för hälsan. Livsmedelsverkets kostrekommendationer.
  Lis  -
 • Tolkning av innehållsdeklarationer.
  Lis  -
 • Livsmedelshygien och säker livsmedelshantering.
  Lis  -
 • Etik och miljöfrågor i livsmedelskedjan.
  Lis  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel livsmedelslagen, konsumentköplagen och egenkontrollprogram.
  Lis  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven identifierar också med säkerhet olika livsmedel och väljer med säkerhet livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan. Eleven utför dessutom med gott resultat arbetsuppgifter med livsmedel på ett hygieniskt och säkert sätt.
  Lis  A
 • Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven identifierar också med viss säkerhet olika livsmedel och väljer med viss säkerhet livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan. Eleven utför dessutom med tillfredsställande resultat arbetsuppgifter med livsmedel på ett hygieniskt och säkert sätt.
  Lis  C
 • Eleven medverkar i att beskriva olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven medverkar också i att identifiera olika livsmedel och i att välja livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan. Eleven medverkar dessutom i att utföra arbetsuppgifter med livsmedel på ett hygieniskt och säkert sätt.
  Lis  E

Matriser

Lis
livsmedel och näringskunskap

E
Eleven medverkar
C
På ett enkelt sätt
A
På ett utvecklat sätt
Identifiering av olika livsmedel, till exempel rotfrukter, kryddor och styckningsdetaljer av kött.
Eleven medverkar också i att identifiera olika livsmedel och i att välja livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan.
Eleven identifierar också med viss säkerhet olika livsmedel och väljer med viss säkerhet livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan.
Eleven identifierar också med säkerhet olika livsmedel och väljer med säkerhet livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan.
Kvalitetsbedömning av livsmedel, till exempel lukt, smak och andra kvalitetsförsämringar.
Eleven medverkar i att beskriva olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden.
Livsmedelskedjan från råvaruproduktion till färdig produkt. Hur förädling och tillagningsmetoder påverkar råvarors kvalitet och näringsinnehåll.
Eleven medverkar i att beskriva olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven medverkar också i att identifiera olika livsmedel och i att välja livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven identifierar också med viss säkerhet olika livsmedel och väljer med viss säkerhet livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven identifierar också med säkerhet olika livsmedel och väljer med säkerhet livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan.
Människans energi- och näringsbehov Näringsämnen och deras betydelse för hälsan. Livsmedelsverkets kostrekommendationer. Tolkning av innehållsdeklarationer.
Eleven medverkar i att beskriva olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven medverkar också i att identifiera olika livsmedel och i att välja livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven identifierar också med viss säkerhet olika livsmedel och väljer med viss säkerhet livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven identifierar också med säkerhet olika livsmedel och väljer med säkerhet livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan.
Livsmedelshygien och säker livsmedelshantering.
Eleven medverkar dessutom i att utföra arbetsuppgifter med livsmedel på ett hygieniskt och säkert sätt.
Eleven utför dessutom med tillfredsställande resultat arbetsuppgifter med livsmedel på ett hygieniskt och säkert sätt
Eleven utför dessutom med gott resultat arbetsuppgifter med livsmedel på ett hygieniskt och säkert sätt.
Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel livsmedelslagen, konsumentköplagen och egenkontrollprogram.
Eleven medverkar i att beskriva olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven medverkar också i att identifiera olika livsmedel och i att välja livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan. Eleven medverkar dessutom i att utföra arbetsuppgifter med livsmedel på ett hygieniskt och säkert sätt.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven identifierar också med viss säkerhet olika livsmedel och väljer med viss säkerhet livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan. Eleven utför dessutom med tillfredsställande resultat arbetsuppgifter med livsmedel på ett hygieniskt och säkert sätt
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven identifierar också med säkerhet olika livsmedel och väljer med säkerhet livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan. Eleven utför dessutom med gott resultat arbetsuppgifter med livsmedel på ett hygieniskt och säkert sätt.