Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Information- och kommunikation

Skapad 2019-09-11 16:01 i Sturegymnasiet gy Halmstad
Gymnasiesärskola Information och kommunikation
Ämnet information och kommunikation behandlar olika verksamheters externa och interna information och kommunikation. Ämnet handlar om utvecklingen av informationssamhället samt dess betydelse för individ och samhälle. I ämnet ingår teknisk utrustning, programvaror samt rutiner för information och kommunikation. Centralt i ämnet är kritisk granskning av information samt etik och sekretess inom området

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Extern och intern information och kommunikation, till exempel produkt- och reklamblad, hemsidor och kallelse till möten.
  Inm  -
 • Modern teknik och teknisk utrustning för information och kommunikation. Tekniska begrepp inom området.
  Inm  -
 • Programvaror och programhantering, till exempel e-post, hemsidor samt text- och bildbehandling.
  Inm  -
 • Informationssökning med modern teknik. Informationshantering och kritisk granskning av information.
  Inm  -
 • Sociala medier samt hur de används för att sprida och dela information.
  Inm  -
 • Etik och sekretess i samband med information och kommunikation.
  Inm  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel personuppgiftslagen och bestämmelser om upphovsrätt.
  Inm  -

Matriser

Inm
Information

E
C
A
Sociala medier
Förståelse för innebörden av sociala mediers påverkan.
Hantera och kommunicera via sociala medier
Hantera och kommunicera via sociala medier. Medveten om risker och konsekvenser i användandet av sociala medier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: