Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva på olika platser åk3

Skapad 2019-09-11 17:02 i Hallenskolan Mölndals Stad
En planering för ett arbetsområde om världsdelarna och hur det är att flytta eller tvingas fly mellan olika länder och världsdelar. Vad arbetar FN med och vad innebär barnkonventionen?
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att ta veta varför man ibland är väljer att flytta från sitt hem och varför man ibland till och med tvingas att fly från sitt hem. Vi kommer även att undersöka varför man har valt att bosätta sig på olika platser beroende på hur naturen och klimatet ser ut där. Vi kommer även prata mycket om barnkonventionen och vad FN gör för att påverka och förändra barns olika situationer i världen. För att hålla oss uppdaterade med hur det ser ut i dag kommer vi också att följa med i olika aktuella händelser via nyheter och tidningar anpassade för elever i denna åldern.

Innehåll

Arbetssätt/metod

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma diskussioner i klassrummet.
 • Enskilda arbeten, skriftligt, muntligt och på Ipad.
 • Gemensamma arbeten som redovisas i grupp på valbart sätt
 • Titta på filmer.
 • Titta på Lilla Aktuellt regelbundet

Bedömning

Vi kommer att bedöma om du kan:

 • beskriva hur naturen och miljön påverkar var människor bor.
 • berätta vad en flytt kan betyda för barn och familjer.
 • berätta om några av Barnkonventionens artiklar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: