Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Födelsedagsfirande!

Skapad 2019-09-11 18:26 i Lindbergs förskola Varberg
Förskola
Uppmärksamma när barnen fyller år. Skapa lustfyllda undervisningstillfällen. Skapa delaktighet och inflytande.

Innehåll

På Solstrålen uppmärksammar vi barnen då de fyller år. Vi hänger upp fasadflagga samt en bild på barnet som ska firas. Barnet som firas är delaktig i samt arbetar med självkänslan bla genom att välja och dela frukt som läggs upp på fat, får vara huvudpersonen och sedd av kompisarna genom att bli hurrad för.

Barnen får välja present ur skattkistan och vi har även detta läsåret valt att fokusera på böcker      (pixieböcker). Detta då vi vill skapa intresse och nyfikenhet hos barnen kring skriftspråket, text och bild

Vi planerar även in undervisande aktiviteter vid firandet. Det kan vara kring olika matematiska begrepp, rörelse, språkutveckling mm. Vi försöker skapa inflytande hos barnen genom att ta hänsyn till deras olika intressen och tidigare erfarenheter för att kunna utmana dem på en utvecklande nivå. Som verktyg för att göra aktiviteten lustfylld och skapa nyfikenhet turas vi pedagoger om att planera och klä ut oss till någon fantasifigur.

För att göra barnen ännu mer delaktiga i utbildningen kring födelsedagsfirandet har vi som mål att låta dem vara med att skapa dokumentationen av sitt firande via unikum. Detta med hjälp av foton, filmer och reflektioner  från firandet och undervisningen, som vi tillsammans med barnen samtalar om och formulerar text kring.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: