Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle/Normer och regler

Skapad 2019-09-11 21:15 i Centralskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vad får man göra och vad får man inte göra? Varför behöver man arbeta? För att vårt samhälle ska bli bra så måste vi människor hjälpas åt. Vi måste arbeta och tjäna pengar och alla arbeten är viktiga för att samhället ska fungera. I vårt samhälle finns också massor av regler och lagar för att vi människor ska få det så rättvist och tryggt som möjligt. I detta arbetsområdet lär vi oss om hur samhället fungerar med arbete, lagar och regler och hur viktigt det är att alla hjälps åt!

Innehåll

Lärandemål

 • Kunna berätta om och ge exempel på olika lagar och regler som finns i samhället.
 • Kunna förklara skillnaden mellan en lag och en regel
 • Kunna förklara varför det är viktigt att det finns lagar och regler i samhället.
 • Kunna berätta om säkerhet i trafiken.
 • Kunna hitta farliga platser i trafiken och veta hur man ska göra för att göra dem säkrare.
 • Kunna berätta om pengars värde och olika sätt man kan betala på.
 • Veta vad ett par olika varor och tjänster kan kosta, t ex sådant vi använder i vardagen som mat, bensin osv.

Viktiga begrepp

 • samhälle
 • lag
 • regel
 • trafik
 • trygghet
 • lön
 • skatt

Undervisning

 • Vi kommer att titta på film.
 • Undersöka trafiksäkerheten runt skolan.
 • Samtal och diskussioner i olika konstellationer.
 • Lärarledda genomgångar.
 • Träna ord och begrepp på olika sätt.

 

 Bedömning

Vi kommer att bedöma förmågorna genom:

 • SO - Tummen upp s. 2-5 och 19-20
 • ditt deltagande i diskussioner och genomgångar
 • de skriftliga uppgifter du gör

 

Nedan klickar du på Läroplan och bockar för vad i läroplanen ni arbetar mot i denna planering.

Nedan kan du även klicka på Uppgift för att koppla elevuppgifter direkt mot planeringen.

Nedan kan du även klicka på Matris för att koppla en matris till planeringen, du kan när du klickat där skapa en anpassad för planeringen.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3

Matriser

SO
Vårt samhälle/Normer och regler

Lärandematris Vårt samhälle/Normer och värden

Ej godtagbara kunskaper
Kan med stöd
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbar kunskaper
Eleven kan berätta om och ge exempel på olika lagar och regler som finns i samhället.
 • SO   3
Eleven kan inte berätta om och ge exempel på olika lagar och regler som finns i samhället.
Eleven kan med stöd berätta om och ge exempel på olika lagar och regler som finns i samhället.
Eleven kan berätta om och ge exempel på olika lagar och regler som finns i samhället.
Eleven kan berätta om och ge exempel på olika lagar och regler som finns i samhället. Eleven kan även ge exempel på hur och när de kan användas genom att t ex anknyta till egna erfarenheter.
Eleven kan förklara skillnaden mellan en lag och en regel.
 • SO   3
Eleven kan inte förklara skillnaden mellan en lag och en regel.
Eleven kan med stöd förklara skillnaden mellan en lag och en regel.
Eleven vet skillnaden mellan en lag och en regel.
Eleven vet skillnaden mellan en lag och en regel och kan också förklara skillnaden.
Eleven kan förklara varför det är viktigt att det finns lagar och regler i samhället.
 • SO   3
Eleven kan inte förklara varför det är viktigt att det finns lagar och regler i samhället.
Eleven kan med stöd förklara varför det är viktigt att det finns lagar och regler i samhället.
Eleven kan förklara varför det är viktigt med lagar och regler i samhället.
Eleven kan förklara varför det är viktigt med lagar och regler i samhället och även ge exempel.
Eleven kan berätta om säkerhet och regler i trafiken
 • SO   3
Eleven kan inte berätta om säkerhet och regler i trafiken.
Eleven kan med stöd berätta om säkerhet och regler i trafiken.
Eleven kan berätta om säkerhet och regler i trafiken.
Eleven kan berätta om säkerhet och regler i trafiken och kan också förklara varför det är viktigt att känna till.
Eleven kan upptäcka farliga platser och tillfällen i trafiken och vet hur man ska göra för att göra dem säkrare.
 • SO   3
Eleven kan inte upptäcka farliga platser och tillfällen i trafiken och kan inte berätta om hur man kan göra dem säkrare.
Eleven kan med stöd upptäcka farliga platser och tillfällen i trafiken och berätta om hur man kan göra dem säkrare.
Eleven kan upptäcka farliga platser och tillfällen i trafiken och berätta om hur man kan göra dem säkrare.
Eleven kan upptäcka farliga platser och tillfällen i trafiken och berätta om hur man kan göra dem säkrare. Eleven kan även ge lämpliga exempel från sina egna erfarenheter.
Eleven kan berätta om pengars värde och olika betalningsformer.
 • SO   3
Eleven kan inte berätta om pengars värde och olika betalningsformer.
Eleven kan med stöd berätta om pengars värde och olika betalningsformer.
Eleven kan berätta om pengars värde och olika betalningsformer.
Eleven kan berätta om pengars värde och olika betalningsformer. Eleven kan även ge exempel på varför det är viktigt att människor arbetar.
Eleven vet vad ett par olika varor och tjänster kan kosta.
 • SO   3
Eleven vet inte vad olika varor och tjänster kan kosta.
Eleven kan med stöd berätta vad olika varor och tjänster kan kosta.
Eleven kan berätta vad olika varor och tjänster kan kosta.
Eleven kan berätta vad olika varor och tjänster kan kosta och kan även ge exempel från sin vardag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: