👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa ht 22

Skapad 2019-09-12 08:30 i Montessori Friskola Gotland Fristående förskolor
Förskola
Temat kommer att handla om kroppens funktioner och förmågor och sambandet mellan kropp och hälsa.

Innehåll

 

Mål:

Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om kroppens funktioner och förmågor, samt förståelse för sambandet mellan kropp och hälsa.

 

 Syfte:

Barnen ska få en ökad förståelse för hur de med hjälp av sin kropp kan utforska omvärlden genom lukt, smak, känsel, hörsel och syn.

Barnen ska få förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Att visa respekt för varandras kroppar. Att stärka barnens identitet och att de känner trygghet i den.

Metod:

1. Vad kan kroppen göra?

Här ska vi arbeta med kroppsmedvetenhet, koordinationsförmåga, motorik, balans och styrka genom lekar och rytmik samt genom att undersöka vad kroppen kan åstadkomma. Skapa förståelse för begrepp som rör kroppen. dvs kroppsdelar och organ, ex genom klassificeringskort och pussel.

2. Hur fungerar våra sinnen?

Här kommer vi utforska våra olika sinnen genom att känna, lukta, smaka, se och höra.

 

Vi ska bl.a.:

 

 • sånger och ramsor om kroppen.
 • självporträtt- titta i spegeln och diskutera olika ögonfärg, hårfärg och hudfärg.
 • rörelselek och rytmik :Miniröris
 • grovmotoriska aktiviteter utomhus: grupplekar och hinderbana
 • antatomi app
 • klassificeringskort- kroppsdelar, skelett, muskler, organ
 • massage
 • integritet- litteratur
 • kost- vad är bra för kroppen? litteratur 
 • känselpåsar
 • smaka och luktövningar
 • ljuddosor

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18