👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 9 HT

Skapad 2019-09-12 08:41 i Dalhemsskolan Helsingborg
Terminsplanering i ämnet idrott och hälsa.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att anpassa dina rörelser i olika lekar, spel och idrotter, både inomhus och utomhus, 
 • att du har kännedom om hur man kan förebygga skador,
 • att förstå hur olika aktiviteter kan påverka din hälsa,
 • att kunna genomföra olika aktiviteter i olika miljöer,
 • att kunna anpassa dig efter olika aktiviteter och miljöer,

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Aktiviteter utomhus
 • Orientering i känd och okänd miljö
 • Simning
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter
 • Styrketräning
 • Planera rörelseaktiviteter

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • Orientera med hjälp av karta och GPS
 • använda digitala verktyg för att planera och genomföra olika rörelseaktiviteter.
 • träna ord och begrepp för att kunna samtala om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • prata om hur man kan förebygga skador samt vikten av att följa reglerna,
 • parvis planera en uppvärmning och aktivitet efter givna instruktioner,
 • träna simning och livräddning.

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • deltar i olika aktiviteter inomhus och utomhus, hur du anpassar dina rörelser efter olika aktiviteter,
 • simmar 200m varav 50 m i ryggläge, hanterar nödsituationer vid vatten,
 • planerar en uppvärmning efter given instruktion,
 • samtalar om upplevelser om olika fysiska aktiviteter,
 • visar förståelse för hur vi kan minska skaderisken i olika aktiviter, t ex vikten av att följa regler
 • orienterar i känd och okänd miljö med hjälp av olika hjälpmedel som t ex GPS och papperskarta,

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 9