👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Testa teknik

Skapad 2019-09-12 09:14 i Bruksskolan Flen
NTA-tema i teknik för årskurs 1-3. I Testa teknik ges eleverna möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar i sin närmiljö, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar på liknande problem, men också göra egna konstruktioner.
Grundskola 1 – 3 Teknik
Temat handlar om tekniken i din närmiljö. Du får möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar samt att konstruera egna lösningar.

Innehåll

Du ska få lära dig:

- att undersöka och beskriva enkla tekniska lösningar

- om olika enkla tekniska lösningar utifrån funktion och ändamålsenlighet

- använda olika tekniska hjälpmedel tex. sax, griptänger, vattenpass.

På vilket sätt? Hur?

Uppdrag 1: Skydda sak och skydda person. I uppdraget ingår undersökningar som handlar om att undersöka och beskriva enkla tekniska lösningar och vanliga material. Du får lära sig ord och begrepp för olika skydd genom att spela memory och para ihop ord med bild. Du får även sortera artefakter i grupper efter egenskaper och beskriva en artefakt så noga att kamraterna kan känna igen den.

Uppdrag 2: Sätta fast och ta loss. I uppdraget ingår sex undersökningar som alla handlar om att fundera över enkla tekniska lösningar utifrån funktion och ändamålsenlighet. Du får sortera artefakter i grupper efter likheter och skillnader, hur de används och vilken egenskap som är viktigast. Du får också beskriva artefakters egenskaper och fundera på deras ändamålsenlighet.

Uppdrag 3: Lodrätt, vågrätt och vinkelrätt. I uppdraget ingår fem undersökningar som handlar om att använda tekniska hjälpmedel. Dessa är lodlina, 3 olika typer av vattenpass och en vinkelhake.

Uppdrag 4: Hjälpmedel. I uppdraget ingår fem undersökningar av olika hjälpmedel. Dessa är nålpåträ­dare, saxar, öppnare, griptänger och osthyvlar.  gör  undersökningar av artefakterna, reflekterar över behovet av hjälpmedel samt resonerar kring lösningarnas för- och nackdelar.

Kunskapskrav:

* Du kan genomföra enkla teknik- och konstruktionsarbeten.

* Du gör enkla dokumentationer av arbetet.

* Du kan prata om enkel vardagsteknik.

Matriser

Tk
Teknik åk 3 (NTA)

1
2
3
Vardagliga föremål
  • Tk  E 6
Jag kan med hjälp av min lärare undersöka hur några vanliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Jag kan undersöka hur några vanliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Jag kan undersöka hur några vanliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Konstruktioner/Ritningar
  • Tk  E 6
Jag kan med hjälp av min lärare ge exempel på en konstruktion/ritning i min vardag.
Jag kan ge exempel på en konstruktion/ritning i min vardag.
Jag kan berätta hur den är uppbyggd och vilket matrial den är gjord av.
Dokumentation
  • Tk  E 6
Jag kan med hjälp av min lärare göra enkla dokumentationer.
Jag kan göra enkla dokumentationer.
Jag kan göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser eller bilder.
Teknikutveckling
  • Tk  E 6
Jag kan med hjälp av min lärare berätta om några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Jag kan berätta om några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Jag kan beskriva hur och varför några vardagliga föremål har förändrats under tid.