👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK Näringslära åk 6-9 HT 2019

Skapad 2019-09-12 09:38 i Borgenskolan 6-9 Trelleborg
Under den här perioden kommer vi att arbeta med näringsämnen, vilken funktion de har i kroppen, vilka livsmedel de finns i samt hur de påverkar vår hälsa. Vi arbetar även med hur hela vår livsstil spelar roll för hur vi mår. I arbetet ingår även kunskap om måltider, tallriksmodellen.
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Inom arbetsområde metoder och matlagning kommer du få möjlighet att träna på att kunna följa recept, välja metoder och rätt redskap under det praktiska arbetet i köket. Du ska även få möjlighet att träna på att planera och organisera tillagning av måltider enskilt och tillsammans med andra. Dessutom kommer du att kunna utveckla din kreativitet i köket. Varför äter vi? För att vi ska kunna leva och må bra är det viktigt att vi äter näringsriktig mat och får i oss energi. Livsmedlen innehåller näringsämnen: kolhydrater, fett, protein, vitaminer, mineraler och vatten. Det är samma ämnen som kroppen är sammansatt av.

Innehåll

Syfte

 • Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang
 • Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet
 • Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling
 • I vilka livsmedel finns de olika näringsämnena; kolhydrater, fett, protein, vitamin, mineraler och vatten och vad det har för funktioner i kroppen?
 • Varför behöver kroppen mat och motion?
 • Hur kan du anpassa kosten utifrån olika individuella behov: tex idrottande, stillasittande, allergier, kostval utifrån religion, vegetarian.

 

Innehåll

- Laga mat och baka efter recept
- Använda olika tillagningsmetoder
- Välja och använda redskap på rätt sätt
- Planera och organisera arbetet vid matlagning
- Planera måltider efter egna och andras energi- och näringsbehov
- Näringsämnen och livsmedel

Arbetssätt

Löpande arbete med ett näringsämne åt gången. Det praktiska momentet kopplas till olika näringsämne.

 

Bedömningsformer

 • Aktivitet vid genomgångar och diskussioner
 • Praktiskt arbete i köket
 • Självbedömning genom omdömen om arbetsprocessen och resultatet
 • Formulär
 • Skrivuppgift

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Hem- och Konsumentkunskap Kunskapskrav år 9

F
E
C
A
Måltiden
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Matlagningsmetoder
Livsmedelskunskap
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Arbetsprocess
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Arbetsprocess och resultat
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Hälsa
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Ekonomi och konsumtion
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Hållbar utveckling
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Rättigheter och skyldigheter
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Ny rubrik

F
E
C
A