Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden år 4

Skapad 2019-09-12 12:23 i Skederids skola Norrtälje
Medeltiden - - År 1050-1523.
Grundskola 4 Historia Religionskunskap
På medeltiden var nästan alla människor bönder, men det växte upp allt fler borgar och städer i Norden och kyrkor. Vi ansluter oss till medeltiden i och med kristnandet från år 1050 och tiden varar fram till Gustav Vasa blir kung år 1523.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att du som elev utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som historiska bildning och historiemedvetande.  

Genom undervisningen i ämnet historia ska; 

 • Du ska utveckla kunskaper om hur det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid,  och hur det också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • Du ska utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • Du ska få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift och bilder. 

Centralt innehåll

  • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom handel och migration, medeltidens handelssystem.
  • De nordiska staternas bildande.
  • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt 
   konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper. 
  • Exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.

 

Viktiga begrepp inom temat - Medeltiden

bönder, präster, församling, påven, kyrka, skatt, fogde, nunnor, munkar, kloster, biskopar, påven, borgare, köpmän, hantverkare, riddare, Digerdöden, fredlös, de fyra stånden, adel, tinget och heliga Birgitta

 

Mål med arbetsområdet Medeltiden


Du ska kunna och ska känna till:

* Kyrkans betydelse och makt över folket.

* Viktiga och betydelsefulla personer

* Hur länder och städer i Norden började växa fram.

* Viktiga begrepp.

* Lag och ordning i samhället under medeltiden.

* De fyra stånden och vad de innebar.

* Nöjen, hemska sjukdomar, mirakel och helgon

* Övergripande kunskap om medeltiden. 

 

Arbetssätt

På det här viset kommer vi att arbeta:

- Se filmer.

- Läsa Puls Historia s. 46-81.

- Diskutera och resonera kring olika texter och historiska källor.

- Gå igenom begrepp, tidslinjer mm.

- Besvara frågor i arbetshäftet.

- Arbeta med historiska källor, med material från Sveriges historiska museer. 

- Riddarskolan (egen planering) 

- Avslutande diagnos och fyrahörnsövning.

 

Bedömning

Jag kommer genom de muntliga diskussioner vi har och det du skriver bedöma:

 • din förmåga att förklara och se samband mellan skeenden under Medeltiden och idag.
 • din förmåga att använda historiska begrepp.
 • din förmåga att reflektera och prata om personer och händelser under Medeltiden.
 • din förmåga att söka information och kritiskt granska och fundera kring de källor vi ser och möter från Medeltiden.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Kyrkans och klostrens betydelse
Kommunikativa förmågan
Du kan beskriva några av de olika arbetsuppgifterna man hade inne i klostret.
Du kan beskriva flera av de olika arbetsuppgifter man hade inne i klostren på ett ganska utvecklat sätt. Du kan även använda dig av några av de begrepp som hör ihop med kyrkan och klostren som t.ex. Abbott, abbedissa, munk, nunna, och påve
Du kan beskriva de olika arbetsuppgifter man hade inne i klostren på ett utvecklat sätt. Du kan även använda dig av några av de begrepp som hör ihop med kyrkan och klostren som t.ex. Abbott, abbedissa, munk, nunna, och påve
Digerdöden
Analysförmågan Kommunikativa förmågan
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna .
Du kan relativt utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna.
Du kan utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna. Du kan också göra jämförelser med våra dagars sjukdomar.
Du kan beskriva hur människorna levde på landet och i staden på medeltiden.
Analysförmågan
Du kan göra enkla beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan.
Du kan göra ganska utvecklade beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan. Du kan också göra jämförelser mellan livet i stan och på landet.
Du kan göra utvecklade beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan. Du kan också göra jämförelser mellan livet i stan och på landet
Levnadsvilkor för män, kvinnor och barn
Analysförmågan
Du kan berätta något om hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde på medeltiden.
Du kan beskriva relativt noga om hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Begrepp
Kommunikativa förmågan Begreppslig föråga
Du förstår några av de begrepp som vi har arbetat med.
Du förstår och kan använda några av de begrepp som vi har arbetat med när du talar och skriver.
Du förstår och kan använda många av de begrepp som vi har arbetat med när du talar och skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: