Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Pärlan HT-19— VT-20

Skapad 2019-09-12 12:28 i Kungabarn Fristående förskolor
Förskola
På avdelningen Pärlan har vi valt att jobba med de olika sinnena: Syn, Hörsel, Känsel, Lukt, Smak

Innehåll

 

 

Bakgrund: Vi har valt att ha ett tema om våra 5 sinnen. Vi har valt detta därför att vi blev inspirerade till det efter en utbildning vi gick i Malmö som hette ”1-2 åringar i förskolan- hur ger vi de yngsta de utmaningar de vill ha?” Föreläsaren där menade att det är ett tacksamt tema speciellt när det gäller de minsta barnen. Vi känner att det är ett brett tema som kan täcka in många olika saker och som kommer att kunna ta vara på barnens intresse då det går att vinkla på många olika sätt. Då vi har digital teknik som utvecklingsområde här på förskolan så är planen att vi ska bli bättre på att använda olika appar tillsammans med barnen (se arbetsplan för digitalisering)

 

 Innehåll och lärmiljö: Vi kommer att fortsätta att ha gympa en gång/ vecka. På gympan tänker vi fokusera på övningar som har med hörsel och känsel att göra tex lyssna på musik, använda oss av olika djurläten och röra oss utefter det (tex en elefant som trumpetar- då går vi som en elefant. En hund som skäller- då kryper vi på alla fyra som en hund osv.), massage och avslappning till olika lugnande ljud såsom vågor på havet eller fågelkvitter. I vår lilla gympasal finns det så kallade "Riverstones". De har olika textur. Någon är räfflad. någon har en massa knoppar osv. Dessa använder vi oss av för att göra olika banor.

Vi tänker även fortsätta att gå till vår naturruta ca en gång/ månad. Där kommer vi att använda vår hörsel genom att lyssna efter olika djur, vår känsel för att känna på naturen (på mossa, stenar, bark osv.), vår lukt genom att dofta på blommor med mera samt vår syn genom att använda en digital lupp som förstorar upp det vi tittar på.  Vi tänker att vi kommer att ta med oss naturmaterial så som löv, tillbaka till förskolan. Vi samlar löven i en stor back som barnen kan hoppa ner i. Då kan de sitta i löven, kasta dem i luften och prassla med dem.

I övrigt tänker vi oss ungefär det här:

Hörsel: Vi använder oss av appar med olika djurläten, fordonsläten osv. Vi har högläsning i samlingen minst en gång i veckan. Vi dansar och rör oss till storbildsskärmen samt använder oss av instrument. Barnen hjälper till att skapa egna instrument. Vi sjunger och gör ramsor dagligen. Vi tänker använda Qr-koder för att spela in sånger och ramsor som vi kan placera ut på avdelningen.

Syn: Vi läser böcker och flanosagor och samtalar om bilderna. Vi fortsätter att använda oss mycket av TAKK, både i och utanför samlingarna. Vi tänker använda oss av projektorn för att projecera olika miljöer på väggen. 

Känsel: Lera/ trolldeg är ett material som vi tänker använda oss mycket av. Vi har skaffat ett litet bord till lekrummet där lera, kavlar osv kan stå framme så att barnen har möjlighet att leka med det när de känner för det. Vi tänker också att vi ska ha vattenlek samt använda oss av månsand. Vi tillverkar känselpåsar och/ eller en känselmatta. Barnen kommer att få måla med fingerfärg samt använda sig av olika sorters material att skapa med.

Lukt: Vi vill utföra lite olika experiment, prata om och lukta på det vi äter. Luktpåsar.

Smak: Smaka på olika födoämnen. Prata om hur saker smakar- surt, sött, salt, beskt.

Detta är exempel på vad vi kan göra/ hur vi pedagoger tänkt men vilken riktning det tar beror på vad barnen visar intresse för. Deras åsikter tas på stort allvar, vi är flexibla och låter barnen vägleda oss vidare.

 

Dokumentation, reflektion och analys: Vi kommer att använda oss av Ipad för att dokumentera vad som händer och vilka lärprocesser som vi ser. Vi använder även den för att synliggöra vad barnen är intresserade av. Vi gör veckoutvärderingar där vi skriftligt analyserar med koppling till läroplanen, hur vi ska utveckla arbetet till nästa vecka. Vi har som ambition att lägga ut dokumentation på Unikum åtminstone en gång i veckan. Vissa dokumentationer skrivs även ut i pappersformat och sätts upp på avdelningen så att barnen själva kan titta på och prata om dem när de vill.  Vid terminens slut görs en terminsutvärdering.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: