👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Migration! Imperialism och emigration

Skapad 2019-09-12 13:32 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Historia
Under det här momentet ska vi undersöka människans rörelsemönster ur ett historiskt och ett samtida perspektiv. Vad har förmått människan att slita sig från en plats till en annan? Våld, tvång eller drömmen om något bättre. I momentet ingår ett besök på Etnografiska museet i Stockholm.

Innehåll

Migration! 

Tabellen visar veckoplaneringen. Om du vill ha fler veckor kan du göra en ny tabell i ett word-dokument och klistra in i planeringen. 

V. 
Lektion 1
Lektion 2 
Lektion 3 
Lektion 4 
34 
Begreppet migration
 
Laddat! Diskussionsfråga. Varför migrerar människor? Drömmar, flykt och tvång. 
 
Under strecket - Henrik Höijer.  
Förberedelse inför museibesöket på fredag.
 
Repetition av imperialismens och kolonialismens framtvingade migration. 
 Etnografiska. 
 Etnografiska
35 
Perspektiv på koloniseringen.
- Vilka var de européer som reste till Afrika under kolonialtiden och hur skilde sig deras motiv?
 
- Hur lever kolonialismens arv kvar i världen idag?
Emigrationen till Amerika. 
 
Jobba med frågor. 
Jobba med frågor i häftet. 
Jobba med frågor i häftet. 

 

 

Vad? 

- Migration ur historiskt och samtida perspektiv. 

- Kolonialismen och dess konsekvenser för människor och stater

- Besök på Etnografiska museet. Visning + workshop

Hur?

- En genomgång om begreppet "migration"

- En genomgång om migrationen till USA på 1800-talet. 

 

Varför?

- Förstå dagens migrationsmönster ur ett historiskt perspektiv. 

 

Bedömning

- Workshop på museet. 

- Svar på frågor kopplade till museibesök och text. 

 

Detta ska du kunna efter momentet 

 • Innebörden i begreppet "migration"

 • Förståelse för dagens utmaningar. 
 • Push - och pullfaktorer i migration. 
 • Teoretiska perspektiv på migrationsmönster. 
 • Drivkrafter bakom 1800-talets kolonialism och migrationsmönster från Europa till USA. 
 • Ekonomiska och sociala konsekvenser av kolonialismen. 
 • Begreppet "nykolonialism" 
 • Centrum/periferi-modellen.

 

Material

 

- Artikel om migration. 

- Museibesök

- Häfte med text

- Häfte med frågor. 

Uppgifter

 • Artikel

 • Examinerande frågor - migration

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde, moderna mediers framväxt samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.
  His  -

Matriser

His
Migration!

E
C
A
Redogöra för förlopp, orsaker och konsekvenser Enskilda personer
Dessutom kan du översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan du utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan du utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Enskilda personers betydelse Samband mellan det förflutna och förhållanden i nutiden
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Du ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Du ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Du ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Framtiden
Dessutom kan du dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan du dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan du dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Historiska begrepp, teorier och perspektiv
Du kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp och någon teori för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Du kan med viss säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Du kan med säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.