👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bra kompis.

Skapad 2019-09-12 13:50 i Förskolan Freden Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Vasa-Kyrk Förskoleområde
Förskola
Tema arbete Bra kompis.

Innehåll

Var är vi?

Under höstterminen vi arbetar med vårt tema "Min kompis". Vi arbetar med vänskap och sociala samspelsregler.

Vi arbetar kring ämnet i samlingar där vi pratar med barnen om till exempel hur man är en bra kompis och vi visar hänsyn till varandra. Vi tar reda på vad barnen själva tycker och tänker. Temat genomsyrar vår verksamhet under hela dagen.

Vi kommer ha olika aktiviteter som vi tycker passar in, lekar, sånger, ramsor eller samarbetsövningar och även använda oss av skapande verksamhet.

Vi kommer att använda oss av temasamlingen kopplade till Tio små kompisböcker.

 

 Bakgrund

Varför har vi valt att jobba med det här?

Barnen ska ta till sig ett sätt där man är vänlig, snäll och hjälpsam mot sina kompisar och medmänniskor. De ska själva kunna säga "stopp-jag vill inte" istället för att direkt ta hjälp av en pedagog. De ska kunna ställa upp för en kompis som de kanske ser blir mindre bra bemött av en annan kompis.

 De "Tio små kompis"-böckerna är ett material som är baserat på barnkonvention och handlar om barns rättigheter. Kanin och Igelkott hjälper barnen att lära sig och få en förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor. Böckerna och handdockorna är ett redskap i arbetet för att öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter.

Vart ska vi?

Vilka Prioriterade mål från Läroplanen utgår vi från?

 -att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 -att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka sina tanker, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Syfte

 Vårt arbete med kompistemat syftar till att få barnen att förstå vikten av att vara en bra kompis. Målet är att barnen ska få möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:

 

  • Prata om när något känns fel
  • Lyssna på varandra och komma överens
  • Dela med sig
  • Samarbeta
  • Vänta på sin tur
  • Säga förlåt
  • Visa känslor
  • Sprida glädje
  • Säga stopp
  • Lugna ner sig 

 

Metod

Alla barnen kommer att ingå i detta arbete, både i hel grupp och mindre grupper. Vi kommer att samtala om och diskutera olika dilemman om hur man till exempel är en bra kompis. Barnen ska våga uttrycka sina känslouttryck och våga tala och uttrycka sig efter sin förmåga och utvecklingsnivå. Barnen ska känna sig betydelsefulla och sedda och våga ge och ta kroppskontakt. (Ex. hålla varandra i handen, trösta, hjälpa). Barnen ska utveckla sin förmåga lösa konflikter, att ta ansvar och känna tillit till sin egen förmåga.

 

Handdockorna och böckerna kommer att användas på olika sätt. Böckerna heter "Dela med dig", "Visa dina känslor", "Säga förlåt", "Lugna ner dig", "Vänta på din tur", "Säga stopp", "Samarbeta", "Sprid glädje", "Lyssna och kom överens", "Prata om det". I läroplanen står det att alla barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situationer samt vilja att hjälpa andra liksom ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

 

 

Dokumentation

 

Vi kommer att synliggöra vårt arbete med hjälp av dokumentation i olika former.