Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande läsning

Skapad 2019-09-12 14:15 i Stjärnan Dibber Sverige AB
Förskola
Högläsning med efterföljande reflektion

Innehåll

Syfte: Att skapa intresse tidigt för böcker och deras innehåll. Att barnen ska öka på sitt ordförråd samt fantasi.

 

Metod: Vi läser 2-3 dagar i veckan på vilan, vi pedagoger väljer av de böcker vi lånat tillsammans på biblioteket. Barnen får möjlighet att vara med och välja mellan de böcker vi tar fram. Att vi pedagoger väljer ut några böcker är för att vi ska få ett spann på det innehåll böckerna har. Vi läser både bilderböcker samt kapitelböcker. De flesta av de böcker vi läser är utefter ett normkreativt perspektiv samt böcker som behandlar känslor och orättvisor.

Efter vi läst reflekterar vi tillsammans om vad boken handlat om, hur det blev, vad som hände och hur det hade kunnat blivit annorlunda. Många frågor och funderingar försöker vi lyfta.

Mål: Att barnen ska få förståelse för alla människors lika värde, att få barnen att se att det inte ser likadant ut i hela världen. Att barnen lär sig respekt och empati till olika situationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: