👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning åk 7

Skapad 2019-09-12 14:18 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under veckorna 35 - 39 kommer vi att arbeta med området taluppfattning. Vi kommer att arbeta med talsystemets uppbyggnad, de fyra räknesätten, negativa tal, avrundning av tal, addition och subtraktion med bråk samt med tal i bråkform och blandad form

Innehåll

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande moment:

 • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
 • använda de matematiska begreppen som hör ihop med de fyra räknesätten
 • räkna med de fyra räknesätten
 • tal i decimalform
 • avrunda tal
 • negativa tal
 • räkna med de fyra räknesätten
 • addition och subtraktion med bråk som har samma nämnare
 • blandad form och bråkform
 • tal i decimalform

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

 • Muntliga genomgångar/filmer
 • Individuellt arbete 
 • Problemlösning
 • arbete i par

 

 

Begrepp: Naturliga tal, Jämna tal, Udda tal, Negativa tal, Bråkform, Blandad form, Decimalform, Tallinje, Positionssystemet, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Utvecklad form, Avrundning, Närmevärde, Överslagsräkning

 

Bedömning

 • Hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i par/grupp
 • Skriftligt prov v.39

Lektion 1 

Kap 1.1 Naturliga tal  

Positionssystemet 

Lektion 2 

Lektion 3 

Kap. 1.2 Negativa tal 

Hela tal 

Lektion 4 

 

V 35-36 

Lektion 5 

Kap. 1.3 Tal i bråkform 

Lektion 6 

Blandad form  

Lektion 7 

Kap. 1.4 Tal i decimalform 

Lektion 8 

V 37 

Lektion 9 

Kap. 1.5 Samband mellan tal 

Lektion 10 

Lektion 11 

Kap. 1.6 Avrundning 

Lektion 12 

Kap. 1.7 Överslagsräkning 

V 38 

Lektion 13 

Repetition  

Lektion 14 
Repetition  

 

Lektion 15 

Repetition  

Lektion 16 
Matteprov  

V 39 

Matteprov, v.39  
Torsdag 26/9: 7A  
Torsdag 26/9: 7F 
Torsdag 26/: 7C 
Torsdag 26/9: 7B 
Torsdag 26/9: 7D 
Fredag 27/9: 7E  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Taluppfattning åk 7

Lägre --------->
------------------->
-----------> Högre
Beräkningar
Eleven kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ett gott resultat.
Eleven kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett mycket väl fungerande sätt
Val av metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Samtala
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.