👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4 HT19

Skapad 2019-09-12 14:31 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Innehåll

Arbetssätt

*Lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus

*Rörelser till musik i olika aktiviteter och danser

*Diskussioner som utvecklar olika idrottsbegrepp

*Friluftsliv

*Orientering i närmiljön

*Planera för- och hålla i egna lektioner (frivilligt)

 

Höstterminen inleds med aktiviteter där ni tränar på kartors uppbyggnad för att ni sedan ska kunna orientera er i olika miljöer. Vi kommer också att tala om friluftsliv och hur vi ska förhålla oss till allemansrättens regler. Vidare kommer ni att träna er förmåga att röra er i takt och rytm till musik i olika danser och aktiviteter. Ni kommer också träna er motoriska förmåga samt samarbetsförmåga i olika lekar, spel och aktiviteter såväl inomhus som utomhus. 

 

Ser fram emot en rolig och lärorik termin!