👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konst och natur

Skapad 2019-09-12 14:36 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola F
I höst ska vi tillsammans undersöka hur konst och natur kan höra ihop. Vi ska försöka förstå vad konst är och se vad olika konstnärer har gjort ute i naturen. Vi ska också göra egen konst av natur och ute i naturen.

Innehåll

VAD OCH HUR VI SKA GÖRA

Vi träffas vid träffas vid tre tillfällen.

1. Introduktion i klassrummet. Vi försöker tillsammans hitta svar på den svåra frågan "Vad är konst?". Ni får se bilder på olika konstverk som gjorts ute i naturen - i Simrishamn, Sverige och resten av världen och vi pratar om hur de har tänkt och hur de har gjort. Ni får själva göra konst inne i klassrummet och av natur. Vi går en konstrunda och tittar gemensamt på vad ni skapat.

2. Heldag på Kiviks Art Center. Vi besöker skulpturparken Kivik Art Center och får en rundvisning och berättelser om konstverken av konstnär Camilla Backman. Ni får även själva bygga konstverk.

3. Heldag eget skapande. Ni får en hel dag på er att bygga ett eget konstverk utomhus, antingen på er egen skolgård eller i Rosa Husets trädgård i Simrishamn.

 

VARFÖR VI SKA GÖRA DETTA

Vi gör detta för att alla barn har rätt att uppleva och att själva skapa kultur.

Ni ska få öva er på att tänka tillsammans, att själva uttrycka era tankar och att lyssna på varandra.

Ni ska få kunskap om vad konst kan vara och vad det finns för konst i er närhet och ute i världen.

Ni ska få träna er fantasi och er förmåga att skapa med händerna.

Ni ska bli ännu bättre på att tänka ut och skapa sådant som ännu inte finns, alltså vara kreativa.

Ni ska träna er nyfikenhet att upptäcka världen och lust att vara med och skapa den.

 

KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, ny kenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.

I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.