👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året

Skapad 2019-09-12 15:28 i Hindås skola Härryda
Vi ska undersöka hur året är uppbyggt
Grundskola F – 2 NO (år 1-3) Musik Bild Svenska
Vilka är de fyra årstiderna? Vad skiljer dem åt? Varför heter veckodagarna det de gör? Du ska få arbeta med året och de fyra årstiderna, månaderna, veckor och dagar.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska:

 • kunna årstidernas namn
 • veta skillnaden mellan årstiderna
 • kunna veckans dagar och hur de fått sina namn
 • kunna antalet månader på ett år och deras namn
 • känna till några högtider under året
 • känna till några djurs och växters livscykler
 • Du ska också veta när du är född.

Begrepp

 • årstid
 • år, månad, vecka, dag
 • högtid
 • livscykel

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp.
 • Vi dokumenterar genom att rita och skriva.
 • Vi gör en skapande uppgift om årstiderna.
 • Vi ser på filmer.
 • Vi sjunger sånger

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån kunskapskraven, se matris

 

Hur du får visa vad du kan

Du får redovisa dina kunskaper skriftligt och/eller muntligt.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3

Matriser

NO Sv Mu Bl
Året

Året

Mycket bra!
Bra!
På väg!
Årstiderna
Du kan alla fyra årstiderna í rätt ordning och kan berätta om flera skillnader mellan dem. Du känner till flera högtider och kan placera dem i rätt årstid.
Du kan alla fyra årstider i rätt ordning. Du känner till någon eller några högtider.
Du har deltagit och tränat. Du kan de fyra årstidernas namn.
Veckans dagar
Du kan veckans dagar i rätt ordning. Du kan på ett utförligt sätt berätta om flera gudar som givit namn åt våra veckodagar, vad de heter och lite om vad de gjorde i berättelserna.
Du kan veckans dagar. Du kan berätta om några av de gudar som givit namn åt våra veckodagar.
Du har deltagit och tränat. Du vet att dagarnas namn har med gudar att göra.
Årets månader
Du kan månadernas namn i rätt ordning.
Du vet att året har tolv månader och känner till de flesta namnen.
Du har deltagit och tränat. Du vet att året har tolv månader.
Ditt födelsedatum
Du vet vilken dag och månad samt vilket år du är född.
Du vet vilken dag och månad du är född i.
Du har deltagit och tränat. Du vet vilken månad du är född i.

Mycket bra!
Bra!
På väg!
Livscykler
Du kan mer detaljerat och utförligt berätta om ett djur eller en växt livscykel under ett år.
Du kan kort och enkelt berätta om ett djur eller en växt som förändras under året.
Du har deltagit och tränat. Du vet att djur och växter har en livscykel.