👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP RYSPAS69

Skapad 2019-09-12 15:43 i Enhet Flerspråkighet Varberg
Grundskola 6 – 9 Modersmål

Innehåll

LPP RYSPAS69 2019/20

 

Åk 6–9 Onsdag 15.30-17.30 Påskbergskolan

 

Tid / Kunskapskrav

Arbete

Dokumentation

v.34

Inledande lektion. Lär känna nya klasskamrater. Samtal om hur de tillbringade sommaren.

Prata om årets program och hur jag planerar att arbeta med gruppen.

Språkpussel. Text "Kassaapparat". Grupparbete. Diskussionen. Rätt svar.

Spela Hanged Man

En bild som visar inomhus, bord, golv, person

Automatiskt genererad beskrivning

v.35

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

 

Vi läser texten till låten "Teach at School". Vi översätter obegripliga ord, skriver ner. Sjung tillsammans med karaoke. https://www.youtube.com/watch?v=LkBSn47gVMk

Prata om 1 september. Traditioner, samling, skoluniformer, buketter, idrottslektioner. Arbeta i en anteckningsbok.

Text av L. Kassil "Runt oss". Vi läser, analyserar, förstår innebörden av det som skrivs. Vi skriver nya ord. Frasen "gyllene barndom"

Tama: Substantiv. Upprepning. Substantiv med stor bokstav och liten, levande och icke-levande Praktiskt arbete. Ordens lexikala betydelse.

Återigen sjunger vi en låt "Lär dig i skolan" med karaoke

Lär dig texten hemma. Nästa lektion är ett test på glosor i låten.

 

En bild som visar person, inomhus, vägg, golv

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar person, inomhus, vägg, barn

Automatiskt genererad beskrivning

36

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Test ord från låten "Teach in school"

Repetition: Alfabetet. Vi skriver. Sätt substantiv i alfabetisk ordning.

Tittar och förstår dikten från tecknat film "Prinsessan och kannibalen". https://www.youtube.com/watch?v=doTFsSZ_Q4Y

Läser och översätter texten till dikten "Prinsessan och ätaren." Hemma läsa dikten med känslouttryck.

En bild som visar person, inomhus

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

En bild som visar inomhus, vägg, golv, person

Automatiskt genererad beskrivning

37

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Ords och begrepps nyanser. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Kontrollera läsningen "Prinsessan och Kannibalen"

Grammatik: Adjektiv. Upprepning. Vilken? vilken? Ändelser. Självständigt skriftligt arbete med grammatik. 

 

http://rus4chld.pushkininstitute.ru/moduleload?id=TxtB1_On_jhivoy_i_svetitsya

Слушаем, пересказываем. Отвечаем на вопросы.

Глагол ДОСТАТЬ Лексические значения. 1. Вытащить 2. Дотянуться 3. Найти с трудом 4. Надоесть.

Сравниваем с экранизацией рассказа.

https://www.youtube.com/watch?v=WpRb0q4BDTQ

En bild som visar inomhus, golv, bord, vägg

Automatiskt genererad beskrivning

En bild som visar inomhus, vägg, bärbar dator, skåp

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar inomhus, vägg, dator, elektronik

Automatiskt genererad beskrivning

38

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

 

Bok ”Ryska utanför gränser” Fonetisk dikt.

Idiom: "Gröt i munnen"

Vi läser: Mayakovskys dikt "Vad är bra?"

Grammatik: Kombination av ЧТ/ ОГО / ЕГО

Vi läser "En kort berättelse" (V. Golyavkin) s. 35

Vi läser ett utdrag ur berättelsen om G. Oster "Kattunge som heter Woof." Arbeta med ЧТ/ ОГО / ЕГО

 

Lärobok "Ryska utan gränser. Grammatik"

Ämne: Ordets rot. sid 36-38

Läs: Poem S. Marshak. Arbeta med rotord.

Punktuation i en mening. Upprepning. Konsolidering. sid. 38-42.

Läs: Utdrag från "Trollkarlen från Oz "

Marshaks dikt "Poodle"

Dikt av Daniel Harms "Delicious Cake"

 

39

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

Texttyper

Lärobok "Ryska utan gränser. Grammatik" sid. 43-47

Frågeformulär 1. Internetberoende.

Profil 2. Bra vänner

Vad vet du om Ryssland? Välj rätt svar.

Om det finns felaktiga svar måste du samla in information och göra en presentation i vecka 41.

 

40

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

 

Ingen lektion!

Veckouppgift: Förbered en rapport om en av sevärdheter i din stad eller staden där din mor föddes.

 

41

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 

 

 

 

Kontrollera läxor. Presentation av stadens sevärdheter.

Diskussionen.

Lärobok "Ryska utan gränser" Grammatik

Läser berättelsen "Olga Semenovas sida". Svarar på frågor till texten

"Sidan om Anton Petrov"

Diskuterar stilar av texter och skriver en liknande text om oss själva.

Läs skriven text för varandra.

 

42

Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

 

Lärobok "Ryska utan gränser" Grammatik s. 50-55

Roliga skämt, berättelser om skolan.

Läser två berättelser. "Musikbranschen" och "Vad hände!" Arbeta med text

Diskussionen.

 

43

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Arbeta med text. Testa för att förstå texten.

Oberoende arbete. Nivå B2 http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/readingroom/b2

A1-nivå

http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/readingroom/a1

 

 

44

HÖSTLOV