Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 1A

Skapad 2019-09-12 15:49 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Matematik utifrån vårt läromedel Favoritmatematik
Grundskola 1 Matematik
Vi arbetar med läromedlet Favoritmatematik 1A och 1B

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Taluppfattning och tals användning

 • Skriva siffrorna rätt och arbeta med talen 1-12
 • Naturliga tal 0-12, siffra, tal, antal
 • Markera på tallinje 0-12
 • Begreppen fler färre 
 • Tecken =,<, >
 • Uppdelning av talen 
 • Textuppgifter 
 • Pengar 0-10
 • Addition, talkompisar , addition med tre termer, samt på tallinje.
 • Subtraktion, med två eller tre termer samt på tallinje.
 • Sambandet mellan addition och subtraktion

Algebra

 • Likamedtecknets betydelse
 • Vilken term saknas 2+__=3
 • Fortsätta ett geometriskt mönster 

Geometri

 • Tangram
 • Rita av enkla figurer från rutsystem
 • fyrhörning, cirkel, triangel
 • hörn, vinkel, sida

Sannolikhet och statistik

 • Stapeldiagram, fylla i, jämföra, samtala om resultat och slutsats

Problemlösning

 • Pengar, räkna ut summan och hur mycket som är kvar.
 • Göra räkneberättelser
 • Formulera matematiska uttryck utifrån en räkneberättelse. 

 Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer att arbeta i matematikboken
 • Vi kommer att arbeta digitalt med ipads 
 • Vi arbetar laborativt 
 • Du deltar i gemensamma diskussioner och genomgångar 

 

Vad ska du lära dig?

- lära dig hur du löser olika matematiska problem

- utveckla en god taluppfattning

-  geometriska objekt

- lägesord 

- proportionella samband

- huvudräkning

- likhetstecknets betydelse 

- enheter, vikt, tid,längd och volym

- föra och följa matematiska resonemang

Se bedömningsmatris matematik åk 1

 

Hur visar du att du lärt dig?

I ditt dagliga arbete i matematik samt genom att delta i gemensamma diskussioner samt genom skolverkets bedömningsstöd. 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik Åk 1

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Matematiska problem
 • Ma   3
Du är ganska säker på att visa hur du har löst ett matematiskt problem genom att rita eller skriva lösningen.
Du är säker på att visa hur du har löst ett matematiskt problem genom att rita eller skriva lösningen. Du är ganska säker på att avgöra om din lösning är rimlig.
Taluppfattning
 • Ma   3
Du har ganska god taluppfattning, inom talområdet 0-20, och kan visa det genom att lösa uppgifter där du delar upp tal och anger talets grannar.
Du har god taluppfattning, inom talområdet 0-20,och kan visa det genom att lösa uppgifter där du delar upp tal och anger talets grannar.
Geometriska objekt
 • Ma   3
Du är ganska säker på de geometriska objekten cirkel, triangel, kvadrat, rektangel och du kan beskriva dem.
Du är säker på de geometriska objekten cirkel, triangel, kvadrat, rektangel och du kan beskriva dem.
Lägesord
 • Ma   3
Du är ganska säker på lägesorden, på, över, under, först, sist, före, efter, upp och ner och kan använda dem för att beskriva ett objekts läge.
Du är säker på lägesorden, på, över, under, först, sist, före, efter, upp och ner och kan använda dem för att beskriva ett objekts läge.
Proportionella samband
 • Ma   3
Du är ganska säker på proportionella samband, 2-hopp och 10-hopp.
Du är säker på proportionella samband, 2-hopp och 10-hopp.
Huvudräkning
 • Ma   3
Du är ganska säker på huvudräkning när du räknar med addition och subtraktion när talen och svaren ligger inom talområdet 0-10 exempelvis: 8+2= 10 10-4= 6
Du är säker på huvudräkning när du räknar med addition och subtraktion när talen och svaren ligger inom talområdet 0-10 exempelvis: 8+2= 10 10-4= 6
Likhetstecknets betydelse
 • Ma   3
Du är ganska säker på likhetstecknets betydelse vid exempelvis: 7+_=10
Du är säker på likhetstecknets betydelse vid exempelvis: 7+_=10
Enheter
 • Ma   3
Du är ganska säker på att lösa uppgifter som handlar om enheterna; tid, vikt, längd och volym.
Du är säker på att lösa uppgifter som handlar om enheterna; tid, vikt, längd och volym.
Matematiska resonemang
 • Ma   3
Du är ganska säker på att föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultatets rimlighet.
Du är säker på att föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultatets rimlighet.
Matematiska resonemang
 • Ma   3
Du är ganska säker på att föra och följa matematiska resonemang om mönster i talföljder.
Du är säker på att föra och följa matematiska resonemang om mönster i talföljder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: