👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska v.35-v41

Skapad 2019-09-12 16:10 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Planering spanska v.35-v.41

Innehåll

Planering Spanska åk 9 v.35-41 2019

 

Syfte:

”Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:”

·         Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

·         Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

·         Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

·         Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

·         Känna till något om vardagslivet och levnadssätt i områden där språket används

(Lgr 11)

 

Undervisningsmål:

Kap1: I tal och skrift kunna berätta om vad du har gjort. Visa förståelse i tydligt talat språk och texter som beskriver vad andra har gjort.

Projekt: ”Un diálogo”. I tal kunna delta och bidra till samtal inom olika samtalsämnen. Dessa samtalsämnen arbetar du med löpande under lektionstid.

 

Undervisningens innehåll:

Vi utgår från bokens texter. Dessa lyssnar vi på, läser och översätter. Vidare jobbar vi med innehållet i texterna (ord, uttryck och grammatik) genom att göra varierande övningar där vi pratar, lyssnar och skriver. Grammatikgenomgångar ges på tavlan. Vi har ord och utryck i läxa varje vecka och för att träna extra finns lärobokens hemsida:

http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/17

 

Bedömning:

 

·         Skriftliga/muntliga läxförhör varje vecka där du visar att du kan skriva/uttala ordet, vet vad det betyder samt kan använda det i ett sammanhang. Samt i dem skriftliga förberedelserna som du gör under lektionstid. 

·         Hörförståelseprov tisdagen den 24 september där du visar att du uppnår undervisningens mål.

·         Din muntliga förmåga visar du i dialogen som presenteras i par den 1 oktober .

 

Un diálogo

¿Qué haces en tu tiempo libre?

 

¿Qué estación del año te gusta?

¿Qué estación del año no te gusta?

Explica por que

 

Describe tu casa

¿Qué cosas hay en tu habitación?

¿Con quiénes vives?

 

¿Qué sabes de España?

 

¿Cuál es tu comida favorita ?

Qué comida no te gusta?

 

¿Cuál es tu ciudad favorita?

 

¿Quién es tu artista favorito?

 

¿Qué vas a hacer este fin de semana?

 

 

¿Qué vas a hacer esta noche?

 

 

¿Qué has hecho este verano (el fin de semana)?

 

 

¿Qué asignaturas tienes hoy? (A qué bachillerato quieres ir)