👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter: Vardag och miljö, höstterminen 2019

Skapad 2019-09-12 16:12 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Vi kommer i hemkunskapen träna på att tillaga enkla mellanmål och maträtter. Vi kommer att turas om att handla till hemkunskapen. Vi kommer också att källsortera sopor och hålla snyggt i klassrummet. Vi kommer också att låna böcker i skolbiblioteket.
Grundsärskola 4 – 6 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Vi ska i hemkunskapen träna på att laga enkla mellanmål och maträtter. Vi ska turas om att handla matvaror till hemkunskapen. Vi ska hålla snyggt i klassrummet. Vi ska också arbeta med källsortering och återvinning. Vi kommer också att låna böcker i skolbiblioteket.

Innehåll

Vardag och miljö

Vi kommer i hemkunskapen träna på att laga enkel frukost,  mellanmål och maträtter. Vi kommer att turas om att planera för inköp och handla till hemkunskapen.Vi kommer att hålla snyggt i klassrummet, städa, diska och vattna blommor. Vi ska också källsortera soporna och lämna dem på rätt ställe. Vi kommer också att låna böcker i skolbiblioteket.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • tillaga enkel frukost,  mellanmål och maträtter
 • planera inköp och handla.
 • känna igen och hantera mindre summor pengar.
 • hantera sopor på rätt sätt.
 • använda ord och begrepp inom undervisningsområdet.
 • välja böcker och låna i biblioteket.

 

 

 

Det här ska vi göra

 • Vi ska laga enkla variationer till frukost, mellanmål och maträtter i hemkunskapen.
 • Vi ska göra en handlingslista och handla matvaror till hemkunskapen.
 • Vi ska städa, diska och vattna blommor.
 • Vi ska källsortera sopor.
 • Vi ska lämna allt återvinningsbart på rätt ställe.
 • Vi ska gå till biblioteket och låna böcker.
 • Vi ska samtala om det vi gör.

Det här ska vi bedöma

 • Din förmåga att tillaga enkla variationer till frukost, mellanmål och maträtter.
 • Din förmåga att planera och genomföra inköp av matvaror i en mataffär.
 • Din förmåga att delta i planering och genomförande av olika aktiviteter i klassrummet
 • Din förmåga att delta vid återvinning och källsortering av sopor.
 • Din förmåga att självständigt välja och låna böcker i skolbiblioteket.
 • Din förmåga att använda ord och begrepp inom undervisningsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  7-9
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  7-9
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  7-9
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  VAA  7-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  7-9
 • Tvätt, rengöring och vård av olika material och ytor i hemmet. Miljövänliga metoder för detta.
  VAA  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  7-9
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  7-9

Matriser

VAA VEU
VARDAGSAKTIVITETER Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
VÄLJA, PLANERA OCH GENOMFÖRA
... aktiviteter i vardagsmiljön
Deltar i aktiviteter i vardagsmiljö. Behöver handledning.
Deltar i aktiviter i vardagsmiljö. Tar ibland eget initiativ till (för eleven kända) aktiviteter. Behöver viss handledning.
Tar eget initiativ till aktiviteter i vardagsmiljö. Planerar aktiviteter med viss handledning. Genomför moment efter instruktioner.
Väljer, planerar och genomför aktiviteter i vardagsmiljö på ett säkert och fungerande sätt. Slutför aktiviteten både på egen hand och tillsammans med andra.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
... inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätt ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända områden. Behöver viss hjälp med att använda och sätt dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända områden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända områden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.

VAA VEU
VERKLIGHETSUPPFATTNING Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
SORTERA FÖREMÅL
... utifrån kvalitet och kvantitet
Deltar i sortering av föremål. Behöver handledning för att sortera olika föremål.
Försöker sortera olika föremål t.ex. efter lika - olika, antal. Behöver viss handledning för att sortera olika föremål.
Sorterar på egen hand olika föremål och försöker motivera sina val. Beskriver, urskiljer och jämför föremål t.ex. utifrån egenskaper, lika - olika och antal.
Sorterar på egen hand olika föremål och motiverar sina val. Sortera, beskriva och lösa uppgifter och gör egna val utifrån kvantitet och kvalitet.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
... inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.