Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och socialt sampel

Skapad 2019-09-12 16:37 i Trollbäckens förskola Hörby
Förskola
Vi vill jobba med känslor, sätta ord på sina känslor och förstå kompisarnas känslor dvs empati. Kompisar, hur är man en bra kompis, dela med sig, inte mitt och ditt utan vårt osv.

Innehåll

Nationellt mål:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,"

Lpfö-18

Smart mål:

 

Syfte:
Varför gör vi detta?

Vi ser att barnen har:

- svårt att hantera sina känslor.

- sätta ord på sina känslor och

- förstå andras känslor och förstå att handlingar leder till konsekvenser t.ex om jag knuffar ett barn så blir hen ledsen. 

- Ska vara roligt att hjälpa kompisar att, ex städa, få av sin sko osv.

Vi ser en tendens hos barnen att de har svårt att dela med sig av leksaker exempelvis, det är mycket den är min och inte din. Det vill säga att man har svårt att dela med sig. 

För att vi strävar mot att man ska kunna leka med alla, man behöver inte alltid leka med samma kompis hela tiden. 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

vad vet barnen om hur man är en bra kompis?

vad vet barnen om vilka känslor det finns?

digitala verktyg ex polyglutt, qr-koder

Eventuellt my memo... 

utgå från barnens intresse.

kompisböckerna, läsa böckerna, samtala kring dem

liten och trygg, göra olika pedagogiska övningar som finns på hemsidan "jagvillveta.se" 

takk tecken - med känslorna, ord som snäll, dum, busig osv

skapande - rita ansiktsuttryck som ex glad, ledsen, arg, hur ser munnen och ögonen ut.. (smileysar, använda sig av speglar) 

ev sång och rörelse 

dela in barnen i smågrupper. 

Styrande Lekar.

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Barnens perspektiv
V.45 - Vi har sett att barnen har anammat att man kan säga stopp och att de gärna säger det till varandra i många olika situationer. 

Pedagogers perspektiv 
v. 45 - Däremot har vi pedagoger sett att vissa barn har mer koll på är man säger stopp och varför man säger stopp och i vilka situationer man kan använda ordet stopp. 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?

v.45 - Vi har läst boken "Säg Stopp" i helgrupp en gång. Efter det har vi läst boken i små grupper med 5 barn i varje grupp, vi pedagoger har haft varsin grupp och vi har haft samma grupp vid varje tillfälle. Både under tiden som vi läst boken har vi ställt frågor till barnen kring boken om exempelvis när man säger stopp och varför man säger stopp med mera. Vi har även ställt frågor till barnen när vi har läst färdigt boken. Vi har läst boken tre/fyra gånger i smågrupper innan vi började med pysslandet. Medans en grupp var inne och läste gick de andra två grupperna ut och lekte på gården. 
Vissa barn har måla stoppskyltar (precis som de gör i boken). De har målat röd färg på deras händer och sen gjort ett handavtryck på pappret och då har det blivit en stoppskylt. 


-Val av undervisningens innehåll

v.45 - hur man är en bra kompis
- visa empati för varandra 
- läsa boken "Säg Stopp" från barnkonventionen.
- skapa med hjälp av olika material men även med sin egna kropp i detta fall händerna. 

 

-Vilket förändrat kunnande ser ni?

v.45 - Vi ser att barnen säger stopp mer till varandra och oss vuxna men har inte riktigt alltid koll på när dem ska säga det.
Vi upplever att det har blivit mindre konflikter mellan barnen i barngruppen,
Vi upplever att de är bättre på att dela med sig av sakerna på avdelningen när de leker antingen själva eller tillsammans med varandra.  


-Uppfylls de förväntade effekterna?

 

Analys:
Varför blev det som det blev?

V.45 - Vi insåg när vi läste boken i helgrupp att barnen hade svårt för att hålla fokus på att lyssna på boken, de gjorde gärna andra saker under tiden och då valde vi att läsa boken i mindre grupper. 
Eftersom att de andra barnen gick ut var där inget som kunde störa kompisarna från att lyssna på boken, återigen så blev det en lugnare lärmiljö. 

Vilken utveckling har skett?

v.45 - Barnen har blivit mer medvetna om när man säger stopp och varför man säger stopp. 
De har blivit lite bättre på att dela med sig av sakerna på förskolan till varandra. 
De har blivit bättre på att lösa konflikter och det blir inte lika många konflikter mellan barnen. Vi pratar med barnen om att de får prata med varandra, inte skrika och så får de säga stopp om de inte vill. 

Vad är nästa steg?

v.45 - Nästa steg blir att fortsätta att skapa stoppskyltar, alla barn som vill ska få göra sin skylt. 

Vad krävs för att komma vidare?

V.45 - Struktur och planering kring vad som händer på avdelningen och när det händer. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: