Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - FN och Mänskliga rättigheter

Skapad 2019-09-12 19:59 i Västra skolan Falun
Det här området handlar om vad de mänskliga rättigheterna innebär och hur de kränks runt om i världen. Det handlar också om FN och varför FN bildades.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Det här området handlar om FN och de mänskliga rättigheterna. Varför FN bildades och hur organisationen fungerar idag. Vad de Mänskliga rättigheterna innebär och hur de kränks runt om i världen. Området kommer behandla frågor som demokrati, tolerans och diskriminering i olika former.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll (ut läroplanen)

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i åk 7-9:

 • de mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

 

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska 

 • få kunskaper om innebörden och betydelsen av deklarationen om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen.
 • känna till FN och organisationens arbete.
 • få kunskaper om vilka diskrimineringsgrunder som finns i svensk lagstiftning.
 • känna till olika organisationers arbete för att främja de mänskliga rättigheterna.
 • känna till hur de mänskliga rättigheterna kränks på olika håll i världen.

 

Arbetssätt

Lärandet i skolan kan delas in i två olika delar. En del är själva lärandeprocessen och en del är redovisningen av det inlärda. Den första delen kommer att ske genom att...

 • arbeta med instuderingsfrågor
 • se filmer i ämnet
 • ha diskussioner

Redovisningen av kunskaperna kommer att ske genom att...

Du visar dina kunskaper

 • genom att vara aktiv på lektionerna
 • genom delaktighet i gruppuppgifter och presentationer
 • Skriftligt prov

 

Bedömning

det som bedöms är

 

 • dina kunskaper om innebörden och betydelsen av deklarationen om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen.
 • dina kunskaper om FN och organisationens arbete.
 • dina kunskaper om vilka diskrimineringsgrunder som finns i svensk lagstiftning.
 • dina kunskaper om olika organisationers arbete för att främja de mänskliga rättigheterna.
 • dina kunskaper om hur de mänskliga rättigheterna kränks på olika håll i världen.

 

 

Matriser

Sh
Samhällskunskap

Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg mot tillämpning
Jag tillämpar...
SAMHÄLLSSTRUKTURER
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
UNDERSÖKA STRUKTURER I SAMHÄLLET
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
ANVÄNDA BEGREPP
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
PÅVERKA OCH PÅVERKAS
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
UNDERSÖKA SAMHÄLLSFRÅGOR
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
VÄRDERA OCH UTTRYCKA STÅNDPUNKTER
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
MINORITETERS SÄRSTÄLLNING & RÄTTIGHETER
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter
DEMOKRATI
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
INFORMATION OCH KÄLLOR
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: