Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassråd

Skapad 2019-09-12 19:59 i von Bahrs skola Uppsala
Om klassrådets syfte och mål
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap
Arbete med klassrådet utifrån ett demokratiskt perspektiv och med elevinflytande i centrum.

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet

 • Du ska kunna framföra synpunkter. 
 • Du ska kunna ge kommentarer.
 • Du ska kunna ställa frågor.
 • Du ska kunna samtala om frågor som rör klassen. 
 • Du ska kunna beskriva hur klassråd och elevråd brukar organiseras och genomföras.
 • Du ska kunna använda begrepp som klassråd, elevråd,  ordförande och sekreterare.

Bedömning

Din lärare bedömer din förmåga att:

 • framföra synpunkter.
 • ge kommentarer.
 • ställa frågor.
 • samtala om frågor som rör klassen
 • använda begrepp som klassråd, elevråd, dagordning, protokoll, ordförade och sekreterare. 

Din lärare bedömer din kunskap om hur klassråd och elevråd organiseras och genomförs.

 

Undervisning

I klassen har vi klassråd två gånger i månaden. En speciell dagordning följs under klassråden. Protokoll skrivs vid varje klassråd av vald (genom lottning) sekreterare. Du kommer att ges möjlighet att agera ordförande och/ eller sekreterare vid minst ett tillfälle.

Alla elever i klassen deltar i klassrådet.

På skolan har vi elevråd regelbundet. Klassen representeras av två elever i elevrådet.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: