Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Die Schule, die Familie und die Freizeit

Skapad 2019-09-12 20:14 i Förslövs skola F-9 Båstad
Vi arbetar med skolan, lär oss olika skolfraser och vad skolämnena heter på tyska. Vi arbetar även med fritid och olika fritidssysslesättningar, lär oss göra upp gemensamma planer.
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Utifrån temat skola, familj och fritid kommer du att få träna på alla dina språkliga förmågor; skriva, tala, lyssna och läsa. Du kommer dessutom att få repetera grammatik och lära dig nya områden inom grammatik.

Innehåll

Syfte, innehåll och bedömning

Vi arbetar med området skola, familj och fritid för att träna oss i att prata och berätta om skolan, samt berätta mer om oss själva och vår vardag. Vi arbetar både muntligt och skriftligt, samt bearbetar texter. Med utgång från böckerna kommer vi att arbeta med våra scheman, våra fritidsintressen, samt träna oss i förmågan att göra upp planer och berätta vad vi tänker göra.

Bedömningen kommer att ske både under lektionerna, men även vid ett skriftligt test under höstterminen. Under lektionerna samt vid testet kommer jag att bedöma er förmåga att uttrycka er om skola, familj och fritid, hur ni kan göra er förstådda skriftligt, samt huruvida ni lärt er nya ord inom området. Vid testet kommer ni även att få visa att ni behärskar den grammatik vi gått igenom. 

Under arbetet arbetar vi med följande centralt innehåll och mot följande kunskapskrav:

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: