👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det goda livet

Skapad 2019-09-12 21:42 i Humlans förskola Svenska Kyrkan Norrköping
Förskola
Utgångspunkt : Vi har uppmärksammat att barnen många gånger vistas ganska långa dagar på förskolan. Vi har då sett ett stort behov av att ge barnen möjligheter till lugn i vardagen. Ett övergripande mål i Norrköpings Pastorat är att vi vill bidra till ”Det goda livet i Norrköping, för alla som bor, vistas och lever i här". På våra förskolor gör vi det med barnen i fokus! Syfte och mål: Vi vill, på olika sätt, skapa ett lugn i barngruppen men också för varje enskilt barn. Vi vill ge barnen verktyg att använda sig av i framtiden. Så här arbetar vi: Hur vi arbetar med fokusområdet bestäms på varje enhet, beroende på behov och omständigheter. Exempel: • Vi gör miljön lättillgänglig för barnen så att de själva kan välja • Vi jobbar med ljudnivån-Vi är nära när vi talar med varandra. • Vi ger möjlighet att leka i mindre grupper. • Vi involverar vårdnadshavare • Barnmassage- ”Barn i balans”-barnyoga, miniröris… • Mycket utevistelse • Existentiell trygghet- Vi tar barnens frågor om livet på allvar.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18

Matriser

Det goda livet

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1