Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 3

Skapad 2019-09-13 07:36 i Vessigebroskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 3 Teknik
Du kommer under höstterminen att arbeta med ett arbetsmaterial som heter "Boken om teknik 1-3". Du kommer att läsa och diskutera texter i teknikboken och samarbeta kring teknikfrågor. Du kommer att bygga och konstruera. Du kommer att dokumentera, alltså göra enkla skisser, bilder och texter över de egna konstruktionerna. Du kommer att utveckla din förmåga att använda begrepp och ord inom teknik.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • lära både självständigt och tillsammans med andra
 • samtala med och lära av andra
 • bygga och konstruera
 • själv skapa och utveckla tekniska idéer, modeller och lösningar samt dokumentera detta
 • använda ord och begrepp som hör till temat 

 

 

Bedömning - vad och hur

Din förmåga att delta i samtal om teknik.

Din förmåga att använda teknikens ord och begrepp när du samtalar. 

Din förmåga att arbeta med konstruktioner, pröva och ompröva idéer.

Din förmåga att arbeta med enkla dokumentationer, tex skisser.

Ge exempel på vad som är teknik och teknik som härmar naturen.

Ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.

Ge exempel på säkerhet inom teknikämnet vad gäller el.

Ge exempel på hållbar utveckling.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer under höstterminen att arbeta med ett arbetsmaterial som heter "Boken om teknik 1-3". Du kommer att läsa och diskutera texter i teknikboken och samarbeta kring teknikfrågor. Du kommer att bygga och konstruera. Du kommer att dokumentera, alltså göra enkla skisser, bilder och texter över de egna konstruktionerna/byggena. Du kommer att utveckla din förmåga att använda begrepp och ord inom teknik, exempelvis konstruera, hållbar utveckling, återbruk, elsäkerhet, sluten strömkrets, petskydd m.m.

Vi kommer arbeta med olika kollaborativa strukturer där du blir mer aktiv. Vi arbetar b.la. med lärgrupper, EPA och Berätta mera. Du lär andra och lär dig själv av andra och kan på så sätt utveckla dina tankar och svar. Dessa kollaborativa strukturer blir även ett sätt för mig att få koll på vad du kan. 

 

Du lär dig genom att:

Lyssna vid genomgångar.

Diskutera i helklass och i par eller grupper och använder ord och begrepp.

Pröva stabilitet och form genom att bygga med olika material.

Pröva och ompröva dina idéer.

Utvärdera dina arbeten - kanske kan du göra på ett annat sätt nästa gång för att konstruktionen ska bli bättre?

Skriva ner, rita av eller på något annat sätt dokumentera ditt arbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: