Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder och klimat 7a

Skapad 2019-09-13 08:38 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 7 Samhällskunskap Geografi
Att vi har varmt på jorden tack vare vår närhet till solen vet du säkert, men vad är det som håller kvar värmen och hur bildas låg- och högtryck? Förresten... Vad är egentligen ett högtryck respektive lågtryck? Vad är det för skillnad mellan passadvindar och monsunvindar? Allt detta plus lite till kommer vi gå igenom de närmaste veckorna.

Innehåll

Undervisning och bedömning

 • Gemensamma genomgångar
 • Egna studier 
 • Diskussioner

 

 Arbetet är tvådelat

 • Del ett avslutas med ett prov onsdag 2 oktober.
 • Del två är ett arbete kring jordklotets klimat- och vegetationszoner samt resursfördelning. Uppgiften är indelad i en skrivuppgift och en muntlig del.

 

 Planering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: