Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk v 35-47

Skapad 2019-09-13 08:50 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 4 Teknik
I detta arbetsområde ska vi arbeta med tekniska lösningar, vardagliga tekniska föremål och hållfasta konstruktioner.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att du utvecklar ditt tekniska kunnande och din tekniska medvetenhet så att du kan orientera dig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta dig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp.

 

V. 35-47

* Tekniska lösningar  - vardagliga föremål som består av rörliga delar, hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

 

* Tekniska lösningar - vanliga material, t e x trä, glas, betong, och deras egenskaper samt användning I hållfasta konstruktionerna. 

 

* Tekniska lösningar - Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, t e x hus och broar 

Så här ska vi arbeta:

Vi arbetar enskilt, i par och i grupp genom att arbeta med läroboken, se filmer, diskutera, skriva texter, resonera, undersöka och dokumentera. 

Bedömning:

sker i Unikum under "visad kunskap"

Matriser

Tk
Tekniska lösningar och konstruktioner

Identifiera och analysera tekniska lösningar
Kan med stöd beskriva enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några delar samverkar.
Kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och till viss del hur några delar samverkar.
Kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några delar samverkar.
Kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen, hur några delar samverkar och visar på andra liknande lösningar.
Konstruktion av tekniska lösningar
Kan med stöd pröva möjliga idéer till lösningar. Utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Kan pröva möjliga idéer till lösningar. Utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Kan pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar. Utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Kan systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar. Utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Kan med stöd formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Bidrar till att formulera och väljer handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder arbetet framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Dokumentation
Kan med stöd göra enkla dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter.
Gör enkla dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter.
Gör utvecklade dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter.
Gör välutvecklade dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter.
Teknikutveckling
Kan med stöd föra enkla resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället har förändrats över tid. Fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället har förändrats över tid. Fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Kan föra utvecklade och reltivt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället har förändrats över tid. Fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället har förändrats över tid. Fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: