Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbeta och utforska kombinatorik

Skapad 2019-09-13 08:50 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Eleverna får samarbeta med en lärkamrat och utforska hur många olika kombinationer det finns om vi använder tre färger. Tillsammans visar vi olika strategier för att ta reda på att vi är säkra på att vi hittar alla kombinationer.
Grundskola F – 4 Matematik
Hur många olika kombinationer finns det? Kan du föreställa dig att de tre katterna ligger i en annan ordning?

Innehåll

Kombinatorik

 Målet är att samarbeta och lära av varandra. Vi använder begreppet lärkamrater när vi samarbetar.

 Målet är att hitta så många olika kombinationer av tre färger som möjligt.

  

Gemensamt luktsalt: Tre elever väljs ut för att vi ska åskådliggöra tre olika kombinationer av tröjor. Vi pratar om hur eleverna är placerade. Först står elev med grön tröja, i mitten en blå tröja och sist en röd tröja. Hur många kombinationer finns det?

 

Material: Laborativt material som multilink (plastklossar) i olika färger, färgpennor.  Att få bygga kombinationerna så att det blir tydligt hur många kombinationer det finns. Färgpennor så att man kan se på ett papper vilka kombinationer vi kan hitta.

 

Värdegrund och kunskapskrav utgår bl a ifrån kapitel 2.2 Skolans mål att elever ska kunna till exempel: ”lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.”

 

Viktiga val av arbetssätt: Explicit undervisning med tydlighet Kamratlärande

 

Syfte:
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
föra och följa matematiska resonemang

 

Differentierade inslag som vi tar hänsyn till 

Tempo: Snabb genomgång så att alla får komma igång och utforska. Tillåtande tidsomfång för de som behöver reflektion för djuplärande.

Nivå: Från konkret material till abstrakt, färgklossar, pennor och papper. Olika nivåer på uppgiften i stegrande skala.

Omfång: Avgränsade uppgifter vid behov.

Intresse: Vi använder oss av vardagsnära och för eleverna igenkänningsfaktorer som t ex val av kläder, smak på glassar.

StjärnUtmaning där vi lägger till en ytterligare färg på en tröja till kombinationerna.
Kodlås på resväskan där sifferkombinationen måste knäckas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: