Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höst promenader

Skapad 2019-09-13 09:00 i Moraby förskola Säter
Vi går till skogen för att uppleva naturen med våra sinnen.
Förskola
Vi låter oss inspireras av naturen och använder alla våra sinnen. Hur luktar naturen? Hur låter det i naturen? Hur känns materialet i naturen? Vad kan vi hitta i naturen? Hur kan naturen smaka?

Innehåll

Syfte

Barnen behöver tidigt lära sig att vara rädd om vår natur, skogens djur och vår miljö. Med alla våra sinnen uppleva skogens träd och växter som doftar, smaka på skogens bär om sommaren, lyssna på alla fåglar som kvittrar, och att se färger av alla de slag. Är det snö ute kan vi se spår i snön av något djur. Vart bor djuren? Vilka djur kan vi kan vi se och vilka ser vi inte? Att få gå promenader mellan buskar och snår och på stigar in i skogen kan vara nog så spännande och utmanande och att därigenom utveckla sina grovmotoriska färdigheter.

Mål

Målet är att barnen ska få uppleva skogen med alla sinnen. Att vi ska har en roligt och lärorik skogsutflykt tillsammans. Dessutom får barnen  röra på hela kroppen, utforska samt använda sin fantasi och kreativitet.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: