Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - Livet i bokstavslandet 2

Skapad 2019-09-13 09:03 i Tärnsjö skola F-6 Heby
Pedagogisk planering utifrån livet i bokstavslandet åk 2
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Planering för berättande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Berättande texter

På väg att nå målet
Har uppnått målet
Deltagande
Du deltar aktivt när vi gemensamt läser berättande texter som vi bearbetar med hjälp av läsförståelsestrategier.
Skriva
Du skriver berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning.
Respons
Du kan ge enkel respons på egen och andras texter samt utifrån responsen bearbeta och förtydliga texten på ett enkelt sätt.
Skriva
Du använder stor bokstav och punkt och stavar vanliga ord rätt.
Skriva
Du skriver läsligt för hand och på dator.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: