👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg Vitsippan livsstil och hälsa

Skapad 2019-09-13 09:21 i Rindö förskola Vaxholm Stad
Projektplanering för olika områden
Förskola
Tema livsstil och hälsa "Vad gör dig glad? Vad gör att du trivs? Hur känns det när du mår bra i kroppen? Temat Livsstil och Hälsa handlar om att upptäcka hur vi ska leva för att må bra i samspel med varandra och vår miljö." Vi kommer börja med rörelse

Innehåll

 

 

 

 

Varför?
Varför har vi valt detta område att undervisa kring? (Utgångspunkt)

 

Vi har valt att arbeta med rörelse och rörelseglädje utifrån mål från Lpfö 18 och temat ”livsstil och hälsa”, som är ett av Rindö förskolas valda teman från grönflagg.  Vi har även valt detta för att vår barngrupp just nu gillar att springa och röra på sig väldigt mycket. Det passar dessutom bra eftersom vi börjat engagera oss i ”Generation pep” som förespråkar en aktiv vardag för barn och ungdomar.

 

 

 

"Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande." (Mål från Lpfö 18, s. 9)

 

 

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande". (Lpfö 18, s. 13)

  

Vad?
(Förståelse för, Fakta, Färdighet och Förtrogenhet)

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig? (Lärobjekt)

 

 • Hälsa

 • Välbefinnande

 • Grovmotorik

 • Balans

 • Koordination

 • Reflektion kring rörelse och aktivitet

 

 

 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

 

Upptäcka och erfara rörelseglädje - hur bra det känns i kroppen när man får röra sig.

 

Upptäcka och erfara - få testa olika rörelseformer så som sporter, dans m.m.

 

Hur?
Hur ska undervisningsstunderna se ut? 

 

Kommer finnas separata planeringar för undervisningsstunderna.

 

Vi kommer som planen är nu att testa på:

 

Hinderbana

 

Dragkamp

 

Fotboll

 

Dans

 

Ledda gympapass

 

Löpträning

 

Friidrott

 

 

 

När? Var? Vem/Vilka?
När i veckan erbjuder vi detta projekt?

 

Onsdagar förmiddag kommer vara planerade undervisningstillfällen där tillsammans med hela barngruppen och alla pedagoger testar olika rörelseformer utomhus på vår gård eller i närheten.

 

 

 

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

 

Hur dokumenterar vi? Foto och filmning.

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

Hur ofta/med vilken frekvens? 10 min vid PUT

När ska det ske? PUT

Vem ansvarar? Micaela

 

 

 

Utvärdering tillsammans med barnen:

 

Hur går vi tillväga? Visa bilder och videoklipp onsdag eftermiddag

 

 

 

Hur dokumenterar vi utvärderingen? Foto och film.

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18