Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitterära genrer (skräck & deckare)

Skapad 2019-09-13 09:21 i Östra skolan Hudiksvall
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
Under ett antal veckor framöver kommer vi att arbeta med olika skönlitterära genrer, framförallt skräck och deckare. Genom detta arbete kommer du att få kunskaper om vad som är typiskt för dessa genrer när det gäller uppbyggnad, innehåll och ordval.

Du kommer också att få prova på att skriva en egen text i egen vald genre och där stärka dina skriftliga förmågor och kunskaper.

Innehåll

VECKOPLANERING

Övergripande mål och syfte

Syftet med svenskämnet enligt läroplan är att du
- kan använda språket både skriftligt och muntligt,
- läsa och analysera (=förstå innehåll och budskap) i olika skönlitterära texter,
- kan tala och skriva så att andra förstår vad du menar och så att själv känner dig säker i att uttrycka dig,
- ser och förstår skillnaden i olika sätt att uttrycka sig och kan skriva enligt regler

Undervisning

Du ska
- läsa ett par utdrag inom deckargenren och deltaga muntligt och skriftligt i diskussionerna och skriva en sammanfattning av handlingen.

- skriva en text där du väljer en av genrerna. Här gäller det också att hålla en röd tråd i berättelsen, att förmedla de typiska drag, berättarstrukturer och ordval som hör till genren. ( se matrisen nedan)

- kunna ge och ta respons på de texter ni själva skriver och förbättra texterna utifrån responsen.

Bedömning

Enligt Skolverkets kunskapskrav ska du kunna

- läsa skönlitterära texter med flyt genom att välja och använda lässtrategier utifrån olika texters sätt att skriva,
- skriva olika slags texter med språklig variation, enkel textbindning och anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer,
- skriva gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi (skriva så att man "ser person och plats framför sig och så att spänningen hålls kvar).
- tala om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter så att din text blir mer tydlig, bättre och mer uttrycksfull.


Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: