Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten och luft!

Skapad 2019-09-13 10:06 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Temat kommer att handla om vatten. Vi kommer att prata om vattnets kretslopp. Vattnets olika faser och vattens egenskaper som densitet och blandningar och lösningar. Egenskaper hos luft.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet
Se matris

Undervisning - arbetssätt
Eleverna kommer att lära sig om;

-vattnets kretslopp i naturen.

-vattnets olika former, fast flytande och gas samt vad det heter när vattnet byter form.

-vattens egenskaper, densitet och lösningar och blandningar.

-luftens egenskaper.

Eleverna kommer att;

-se filmer och lyssna på radioprogram.

-rita och skriva.

-göra experiment och skriva labbrapport.

Eleverna kommer att arbeta både i par och enskilt och i grupp.

 

Elevinflytande
Frågor från eleverna som dyker upp under arbetets gång tas till vara och vi anpassar det vidare arbetet utifrån dessa.Bedömning
Bedömning sker löpande på de uppgifter som eleverna gör.

Några uppgifter gör i classroom så att vi kan gå tillbaka och se hur det går för eleverna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Tema vatten!

Du behöver träna mer...
Du kan...
Labbration
Du ska kunna utföra ett experiment.
 • NO   3
Du kan med stöd utföra ett experiment.
Du kan utföra ett experiment.
Labbrapport/dokumentation
Du ska kunna skriva vad du har gjort vid ett experiment.
 • NO   3
Du kan med stöd skriva en labbrapport och/eller skriva och rita en bild till experimentet.
Du kan skriva en labbrapport och/eller skriva och rita en bild till experimentet.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: