👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimatet

Skapad 2019-09-13 10:26 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Naturkunskap
Hur kan vi leva våra liv och samtidigt vårda planeten så att vår barn kan leva sina liv? Hur påverkar våra val framtida generationer? Hur påverkar våra val oss?

Innehåll

Vi börjar kursen med att lära oss om klimatet och hur våra val påverkar vår planet.

 

 Planering (Preliminär, kolla planering i one-note istället!)

Vecka

Tisdag

Fredag

34

Ingen lektion

Introduktion

35

Vatten

Transport

36

Podcast

Podcast

37

Podcast

Podcast

38

Presentation

Återkoppling presentation

39

Enskild skrivuppg

Enskild skrivuppg

40

Enskild skrivuppg

B.T.F - Källkritik

 

Detta avsnitt behandlar följande centrala innehåll i kursen

 

Centralt innehåll

 

 

 

Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

 

 

 

Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

 

 

 

Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

 

 

 

Uppgifter

  • Podcast

  • Skrivuppgift.

Matriser

Nak
Klimatet

Podcast

Första delen av matrisen bedöms vid podcasten.
E
C
A
Förklaringar och argument
Grunda argument i fakta. Förklarar konsekvenserna, visa att du förstår dina argument. Använda vetenskapliga begrepp.
Översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll. Använda kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument.
Utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll. Använda kunskaper om naturvetenskap för att ställa Utforskande frågor samt för att ge välgrundade förklaringar och argument.
Utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll. Använda kunskaper om naturvetenskap för att ställa Utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument förklaringar och argument.
Ta ställning
Ta ställning
Ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ge enkla argument för dessa.
Ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ge välgrundade argument för dessa.
Ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ge välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Förbättring
Ge förslag på förbättring.
Ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen dra enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Kritisk granskning
Använd er kunskap för att kritiskt granska fakta.
översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning
översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning
översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning

Skiftlig inlämning

Andra delen av matrisen bedöms vid skriftlig inlämning
E
C
A
Förklaringar och argument
Grunda argument i fakta. Förklarar konsekvenserna, visa att du förstår dina argument. Använda vetenskapliga begrepp.
Översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll. Använda kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument.
Utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll. Använda kunskaper om naturvetenskap för att ställa Utforskande frågor samt för att ge välgrundade förklaringar och argument.
Utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll. Använda kunskaper om naturvetenskap för att ställa Utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument förklaringar och argument.
Ta ställning
Ta ställning
Ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ge enkla argument för dessa.
Ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ge välgrundade argument för dessa.
Ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ge välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Förbättring
Ge förslag på förbättring.
Ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen dra enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Kritisk granskning
Använd er kunskap för att kritiskt granska fakta.
översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning
översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning
översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning