Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse - Utflykt till skogen

Skapad 2019-09-13 10:27 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Lekar, fysiska aktiviteer och utevistelser.
Grundskola F – 3
Vi har en roligt eftermiddag i skogen där vi leker och har kul!

Innehåll

 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 

 

 

Tema: Lyssna och berätta Vecka: 35-43

 

 

 

Aktivitet: Utflykt till skogen

 

 Vi går med halva fritidsgruppen till skogen där vi både leker fri lek och har en styrd aktivitet. Den styrda aktiviteten går ut på att barnen dela in fyra och fyra. Sen ska de samla material i skogen som de ska skapa ett konstverk av. Därefter går eleverna runt och tittar på varandras konstverk och de som skapat konstverket berättar om sitt verk.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -

Matriser

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Så här tränar vi på våra mål
Eleven ska aktivt delta i lekar av olika slag.
 • Gr lgr11  -
Vi gör eleven bekant med lekar av olika slag. Vi leker organiserade lekar. I den s.k. fria leken får eleven själv organisera sin egen lek och ibland tillsammans i grupp.
Eleverna ska aktivt delta i olika fysiska aktiviteter inomhus och utomhus.
 • Gr lgr11  -
Kontinuerligt går vi till skogen oavsett väder. I skogen får eleven olika fysiska uppdrag i samarbetsgrupper. De får också leka fritt och känna sin egen fysiska förmåga. Inomhus får eleven delta i organiserade lekar så som rörelselekar, samarbetslekar och olika motoriska övningar.
Eleven ska känna till allemansrätten och berätta något om den.
 • Gr lgr11  -
I skogen lär vi eleven om allemansrätten. Vi visar bilder, sjunger, diskuterar och reflekterar. Eleven får också se på filmerna om Barr och Pinne.
Eleven ska kunna berätta vad som behövs för att kroppen ska må bra.
 • Gr lgr11  -
Vi berättar om kostcirkeln och väcker elevens intresse och kunskap om hur viktigt det är att äta bra mat. Varje dag vid matsituationerna ges tillfällen att samtala om kosten. Vid olika tillfällen samtalar vi om sömnens betydelse för att må bra. Genom samtal, filmer och olika övningar försöker vi få eleven att inse att kost, sömn och fysisk aktivitet ger en bra hälsa. Massagesagor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: