Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt BRYGGAN

Skapad 2019-09-13 10:49 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundläggande Matematik
Grundskola 7 – 9 Matematik
Du jobbar med boken "BRYGGAN". I varje kapitel finns ett eller flera minitest och i slutet av varje kapitel kommer det även ett kapiteltest.

Innehåll

1. Tal

När du arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig:

 

 • Storleksordna tal
 • Addera, subtrahera, multiplicera, dividera
 • Prioriteringsregler
 • Potensberäkning
 • Använda prefix

2. Geometri

När du arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig:

 • Mäta och beräkna vinklar
 • Beräkna omkrets av trianglar, fyrhörningar och cirklar
 • Beräkna area av trianglar, fyrhörningar och cirklar
 • Beräkna volym
 • Enhetsomvandla längd-, area- och volymenheter
 • Beräkna skala och likformighet
 • Spegelsymmetri och rotationssymmetri

3 Bråk och procent

När du arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig:

 • Beskriva, jämföra och storleksordna bråk
 • Förkorta och förlänga bråk
 • Addera,subtrahera och multiplicera bråk
 • Uttrycka andelar i bråkform,decimalform och procentform
 • Metoder för procentberäkning
 • enkel problemlösning med bråk och procent

4 Statistik och sannolikhet

När du arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig:

 • Avläsa och tolka olika typer av tabeller och diagram: linjediagram, stapeldiagram, stolpdiagram och cirkeldiagram
 • Beräkna medelvärde och bestämma median och typvärde
 • Uttrycka sannolikhet och beräkna sannolikheten för en händelse
 • Räkna med kombinatorik

5 Algebra

När du arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig:

 • Skriva, tolka och förenkla uttryck
 • Ekvationslösning
 • Koordinatsystem
 • Uttrycka samband numeriskt, algebraiskt och grafiskt
 • Räta linjens ekvation

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik grundmall

Formulera och lösa problem
Med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Du kan ännu inte lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär eller inte bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang och rimlighet
Kunna föra egna och följa andras resonemang. Kan se rimligheten i dina och andras svar och ge förslag på andra sätt att lösa ett problem eller uppgift.
Du för ännu inte enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen eller kan ännu inte bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Använda begrepp och samband
Kunskap och förståelse kring matematiska samband och begrepp och förmågan att använda dessa.
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om matematiska begrepp eller visar det ännu inte genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Förklara begrepp
Kan förklara matematiska begrepp
Du kan ännu inte beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Se samband mellan begrepp och samband
Kan växla mellan begrepp och uttrycksformer och förstå hur de hör ihop.
I beskrivningar kan Du ännu inte växla mellan olika uttrycksformer eller ännu inte föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan Du växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder för beräkning
Kunna välja och använda en lämplig metod för att lösa uppgifter.
Du kan ännu inte välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Uttrycka matematik
I tal och i skrift redogöra för dina lösningar med ett matematisk språk
Du kan ännu inte redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt eller använder ännu inte symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Uttrycka matematik
I tal och i skrift diskutera och argumentera kring egna och andras lösningar.
I redovisningar och diskussioner för och följer Du ännu inte matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer Du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: