👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tvärgrupper

Skapad 2019-09-13 13:22 i Centrals förskola Kristianstad
Förskola
De yngsta barnen inne på Orange och Turkos träffas en eller två gånger i veckan där vi kommer fokusera på att synliggöra det enskilda barnet samt gruppen. Genom återkommande aktiviteter.

Innehåll

 

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

-självständighet och tillit till sin egen förmåga,

-nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

 

Syfte

Syftet är att introducera barnen för ett lustfyllt lärande, att upptäcka sig själv och sin omgivning.

 

Metod:

Genom återkommande samlingar där barnen träffas.

Vi sjunger ”klappa lilla magen”

Vilka barn är här

Språkliga aktiviteter

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18