👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En dag på Solen

Skapad 2019-09-13 13:48 i Förskolan Freden Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Struktur för en dag på Solen.

Innehåll

 Innehåll

En dag på förskolan ser olika ut från dag till dag. Varje dag erbjuds olika aktiviteter som planeras i enlighet med förskolans läroplan. I läroplanen står att:

"Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt" (Lpfö98/16).

Utifrån detta finns några fasta rutiner för en dag på avdelning Pilen.

 

06.30 - Förskolan öppnar på avdelning Solen.

7.30 - Frukost  på avdelningen Solen. Frukosten som serveras varierar under veckan och ser ut som följer:

Måndag - Fil/Yoghurt med tillbehör

Tisdag - Gröt med tillbehör

Onsdag - Fil/Yoghurt med tillbehör

Torsdag - Gröt med tillbehör

Fredag - Ägg, smörgås och varm choklad

9.00 - Barnen serveras frukt

Innan lunch har vi en mindre sagosamling.

11.00 - Lunch

ca 11.30 - Vila

14.30 - Mellanmål

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016