👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa, Hässelbygårdsskolan, Åk. 4-5 ,friluftsliv och utelek

Skapad 2019-09-13 14:49 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
FRILUFTSLIV och UTELEK!

Innehåll

Friluftsliv och utelek, åk. 4-5

Friluftsliv och Utelek


Förmågor att utveckla:
-
Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.
- Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
- Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
- Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Syfte:
-Utveckla förmågan att röra sig allsidigt och få möjlighet att leka och röra sig utomhus under olika årstider samt i olika miljöer.
- Utveckla förståelse för friluftsliv, allemansrätt samt säkerhet och hänsynstagande.
- Planera, genomföra och samtala om egna upplevelser av aktiviteten.

Centralt innehåll: (Vad vi ska arbeta med.)
-Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
- Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysisk aktivitet.
- Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrättens grunder.
- Säkerhet och hänsynstagande vid lek, spel, idrott, natur- och utevistelse.

Läraktiviteter: (Hur vi ska arbeta.)

- Vi inleder området med att gå igenom och diskutera valet av klädsel och utrustning vid utevistelse utifrån texter på Gleerpus läromedel om friluftsliv och annat arbetsmaterial
- Vi leker, spelar och testar olika utomhusspel i skogen
- Vi letar efter olika typer av ting som finns i skogen och resonerar kring deras betydelse

- Vi genomför pjäser i naturmiljö kring rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrättens grunder och säkerhet och hänsynstagande vid lek, spel, idrott, natur- och utevistelse.

Bedömning (Vi kommer att bedöma din förmåga att ...) (Kunskapskrav)
- Förståelse för och val av klädsel och utrustning.
- Utföra aktiviteterna på rätt sätt, med säkerhet och hänsyn.
- Visa dina kunskaper om allemansrätt.

Matriser

Idh
Matris Friluftsliv och utevistelseår Åk. 4-5

Friluftsliv

  • Idh  4-6   Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  • Idh  4-6   Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  • Idh  4-6   Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  • Idh  4-6   Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  • Idh  4-6   Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
Når målen
Överträffar målen
Aktivitet
Elevens förmåga att delta i olika friluftsaktiviteter.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer, och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer, och till allemansrättens regler.
Hantera nödsituationer
Förmåga att hantera nödsituationer och förebygga nödsituationer med säkerhetstänk vid friluftsliv
Eleven kan hantera olika typer av nödsituationer vid friluftsliv och till viss del ha ett medvetet säkerhetstänk kring dessa
Eleven kan hantera olika typer av nödsituationer vid friluftsliv och till största del ha ett medvetet säkerhetstänk kring dessa