👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björngruppen planering vt-21

Skapad 2019-09-13 15:09 i Hamregårds förskola Bollnäs
Förskola
Cirkeln och Kvadraten har skapat en gemensam grupp för de äldsta barnen.

Innehåll

Nuläge

Björngruppen består av de äldsta barnen på avdelningen Kvadrat och Cirkel. I gruppen ingår sammanlagt 10 barn, 5 barn från vardera avdelning Cirkel/Kvadraten. Vi pedagoger ser att det finns ett behov av att ge dessa barn de utmaningar som krävs för att främja deras fortsatta utveckling och lärande. 

 

 

Mål

Under denna termin vill vi:

  • Skapa en rofylld undervisande atmosfär som stimulerar barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. 
  • att varje barn ska känna trygghet i sig själv och till sin grupp.
  • att barnen ska kunna uttrycka sin vilja och sina behov med någon slags kommunikation.
  • att barnen ska få bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Syfte

Vi vill att dessa barn ska få större utmaningar för att främja deras utveckling och lärande.

 

Genomförande

Vi kommer att genomföra olika aktiviteter två dagar i veckan, tisdag-onsdag under vårterminen -21.

Två pedagoger en från varje avdelning kommer att ansvara för gruppen under två veckor. Därefter byter vi pedagoger så att alla får ansvara för gruppen.

Aktiviteterna kommer att utgå ifrån våra handlingsplaner och Grön Flagg.

  • Språkutveckling
  • Natur och Teknik
  • Digitalisering
  • Matematik
  • Normer och värden

Grön Flagg handlar år 20/21 om: Djur i vår närhet, årstider och kompostering.

Vi kommer att se till barnens behov och intressen för att skapa den bästa undervisningen för barnen. Babblarna kommer också att ingå i vårat arbete eftersom de är ett språkfrämjande material som barnen gillar. 

 

Dokumentation under lärprocessen

Alla i arbetslaget dokumenterar fortlöpande barnens lärande och utvecklande i Unikum.  

Ansvar

Ansvaret ligger på alla i arbetslagen.

 

Uppföljning

Uppföljning sker löpande. Mindre utvärderingar vid arbetslagsplaneringar, samt en större utvärdering en gång per termin.