👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 HT 2019

Skapad 2019-09-13 15:29 i Hedens skola Öckerö
Grundskola 2 Matematik
Det här arbetar vi med i åk 2 under höstterminen.

Innehåll

Det här ska du arbeta med:

 • Taluppfattning
 • Ental och tiotal
 • Tallinjen 0-100
 • Addition och subtraktion 0-100
 • Likhetstecknets betydelse
 • Problemlösning
 • Udda och jämna tal
 • Större än och mindre än
 • Geometri
 • Addition och subtraktion 0-20 med tiotalsövergång
 • Massa
 • Multiplikation
 • Division
 • Klockan både analog och digital
 • Bråk

 

Så här ska vi göra:

 • Vi arbetar både enskilt och i grupp.
 • Vi pratar matematik.
 • Vi jobbar med kluringar tillsammans med en kompis
 • Vi arbetar i vår mattebok Prima matematik och med olika stenciler.
 • Vi tränar med hjälp av vårt digitala läromedel NOMP och appen King of math.
 • Vi spelar mattespel tillsammans.  

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • avläsa och placera ut tal på rätt plats på tallinjen 0-100
 • addera och subtrahera tal mellan 0-100 
 • veta vilka tal som är udda och jämna
 • kunna placera ut tecknen för större än och mindre än
 • utifrån ett givet tal kunna visa vilken siffra som är ental och vilken som är tiotal 
 • kunna dela upp tal och föremål i 1/2 1/3 1/4 
 • kunna namnge och förklara egenskaperna hos 3-tredimensionella figurer 
 • läsa av klockan (hel, halv, kvart i och kvart över samt digital tid hel timme) 
 • lösa enkla problemlösningar och ge en förklaring/visa hur du har tänkt 
 • kunna jämföra, uppskatta och mäta massa
 • kunna räkna lätt multiplikation och division 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3