Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglan,Allén Ute-Ugo

Skapad 2019-09-13 20:39 i Allén Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn på avdelning Ugglan ska få uppleva naturen och naturvetenskap på ett lekfullt sätt genom utforskande i närområde, skog samt experimentera på olika sätt och med olika material tillsammans med lärvännen Ute-Ugo.

Innehåll

MÅL

Varje barn ska få förutsättningar att utveckla sin förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Varje barn ska få förutsättningar att utveckla sin förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Varje barn ska få förutsättningar att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

METOD - GENOMFÖRANDE

Ute-Ugo presenteras på samlingen. Sedan dyker Ute-Ugo upp vid behov samt vid promenader, utflykter och andra uteaktiviteter. 

Genom lärvännen Ute-Ugo får barnen verktyg till att undersöka och utforska naturvetenskap i olika aktiviteter. 

Ute-Ugo berättar om roliga lekar utomhus, platser att besöka utomhus samt berättelser om hur man tar hand om sin miljö och sin skog.

Tillsammans med Ute-Ugo pratar vi med barnen om Allemansrätten och lär barnen vad man får och inte får göra i skog och mark.

Vi nyttjar vår lärplatta för att kunna skapa ett samband mellan praktik och teori - söka information om djur och natur samt olika experiment. Vi använder oss även av lärplattan för att titta på kartor och lära oss om hur närområdet ser ut. 

DOKUMENTATION

Arbetet med Ute-Ugo dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet. Dessa dokumenteras sedan i Unikum på barnens lärloggar eller avdelningens blogg.

Vi använder oss av lärplatta där vi kan dokumentera barnens lärande och vår uteverksamhet. Vi använder oss även av lärplatta för att söka information om djur och natur, samt olika experiment.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras under planerings- och/eller reflektionstid, för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: