Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅR 6.TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING 2019/2020

Skapad 2019-09-14 07:57 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Matematik
TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING. Kunskapsområdet ”Taluppfattning och tals användning” omfattar kun­skaper om tal och hantering av tal, beräkningsmetoder samt hur dessa kunskaper kan användas i matematiska och vardagliga sammanhang. Taluppfattning, som handlar om förståelse för tals betydelse, relationer och storlek, är grundläggande för att kunna utveckla kunskaper i matematik.

Innehåll

Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta arbetsområdets innehåll på olika sätt. Under lektionstid kommer vi att ha såväl gemensamma genomgångar som parövningar. Viss tid kommer du att arbeta självständigt. Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att ha diskussioner och resonemang. 

 När du har arbetat med det här området har du möjlighet att:

 • känna till hur vårt talsystem är uppbyggt
 • kunna göra beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder och miniräknare
 • känna till sambandet mellan tal i bråkform, blandad form och decimalform
 • kunna uttrycka andelar i bråkform och decimalform
 • känna till sambandet mellan andelen, delen och det hela
 • kunna rangordna tal i decimalform och i bråkform
 • kunna avrundningsreglerna
 • kunna förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen och de fyra räknesäten


Bedömning

Du bedöms …
- på vilket sätt du visar förståelse för dina uppgifter
- på vilket sätt du genomför dina uppgifter 
- på vilket sätt du redovisar dina uppgifter  (strukturerat och med lämpligt/korrekt matematiskt språk)
- på vilket sätt du tolkar och analyserar dina resultat
- på vilket sätt du deltar i matematiska resonemang, tar del av andras argument och för diskussioner framåt

Du kommer att kunna visa dina kunskaper/förmågor genom att ...
- arbeta aktivt vid självständigt arbete
- arbeta aktivt vid par- och gruppövningar
- aktivt delta i resonemang och diskussioner
- utföra skriftliga förhör.

 

Litteratur 
Undvall m fl Gamma. Liber AB, 2016

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
År 6.MINITEST 1. Kapitel 1

Uppgift 1

Skriv talen i decimalform.
a
sju hundradelar
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
b
en hel och tre tiondelar
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 2

2,1 1,999 2,01 2,11 2,09
a)
Vilket tal är störst?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
b)
Vilket tal är minst?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 3

Två femtedelar av eleverna i skolan är flickor.
a)
Skriv två femtedelar i bråkform.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
b)
Hur stor andel av eleverna är pojkar.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 4a

Vilka omvandlingar är rätt?
Inte gjort
1 rätt
2 rätt
3 rätt

Uppgift 4b

Rätta de omvandlingar som är fel.
Inte gjort
1 rätt
2 rätt
3 rätt

Uppgift 5

Beräkna
a)
1/4 av 200 km
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
b)
2/3 av 90 liter
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

Ma
ÅR 6.TALUPPFATTNING & TALS ANVÄNDNING. PROV.Okt ht19

CENTRALT INNEHÅLL

 • Ma  4-6   Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

TAL

Skriv talen med siffror.

Uppgift 1a
Tretusen sjuhundratre
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1b
Fem hela och fyra hundradelar
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

POSITIONSSYSTEMET

Uppgift 2
Vilken siffra i talet 12,47 är tiondelssiffran?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3a
Addera en tiondel till talet 0,67.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3b
Addera en tiondel till talet 3,099.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3c
Addera en tiondel till talet 7,945.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4
Skriv talen i storleksordning 90,1 19,9 9.019 9,11 19,05
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

SKRIV TALEN I UTVECKLAD FORM
Uppgift 5a
2 365
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 5b
67,89
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

FYRA RÄKNESÄTTEN

ADDITION
Uppgift 9a
3 267 + 612 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 10a
1 654 + 442 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 9b
34,6 + 5,6 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 9c
69,8 + 3,52 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

SUBTRAKTION
Uppgift 10b
79,6 - 51,7 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 10c
153,7 - 62,95 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

BRÅKFORM/DECIMALFORM

Uppgift 6a
Skriv bråket i decimalform.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 6b
Skriv talet 0,45 i bråkform.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 7
Skriv bråket 8/3 i blandad form.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

AVRUNDNING

Uppgift 8a
Avrunda talet 761,654 till hundradelar.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 8b
Avrunda talet 761,654 till ental.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 8c
Avrunda talet 761,654 till hundratal.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

PROBLEMLÖSNING

Uppgift 11 (Begrepp)
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.Inte visat/ gjort fel
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 11 (Problemlösning och metod))
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 11 (Kommunikation)
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 12 (Begrepp)
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 12 (Problemlösning och metod))
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 12 (Kommunikation)
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 14 (Begrepp)
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 14 (Problemlösning och metod)
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 14 (Kommunikation)
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 15a (Begrepp)
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 15 (Problemlösning och metod)
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 15 (Kommunikation)
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 16 (Begrepp)
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 16 (Problemlösning och metod)
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 16 (Kommunikation)
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

......................
......................
......................
......................


Ma
ÅR 6.TALUPPFATTNING & TALS ANVÄNDNING. PROV 2.Okt ht19

CENTRALT INNEHÅLL

 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

TERMINOLOGI

Uppgift 1
Vilket eller vilka av talen är en faktor?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

AVRUNDNING

Uppgift 2
Avrunda talet 3,457893 till hundradelar.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

BRÅK

Uppgift 3
Hur mycket är 1/4 gav 240 kr?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

BRÅKFORM/BLANDAD FORM

Uppgift 4
Skriv 2 1/3 i bråkform.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 12a
Skriv 12/5 i blandad form.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
................................
Uppgift 12b
Skriv 11/4 i blandad form.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 12c
Skriv 14/3 i blandad form.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

MULTIPLIKATION MED 100

Uppgift 5
100 • 0,95 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

ANDEL

Uppgift 7
Hur många rutor ska du skugga för att 0,6 av hela figuren ska vara skuggad.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 11a
Hur stor andel av figuren är grå? Svara i bråkform.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 11a
Hur stor andel av figuren är grå? Svara i decimalform.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 11b
Hur stor andel av figuren är grå? Svara i bråkform.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 11b
Hur stor andel av figuren är grå? Svara i bråkform.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

TALLINJEN

Uppgift 6
Vilket tal pekar pilen på?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 13a
Vilket tal pekar pilen på?
1 rätt
2 rätt
3 rätt
4 rätt
Uppgift 13b
Vilket tal pekar pilen på?
1 rätt
2 rätt
3 rätt
4 rätt
Uppgift 13c
Vilket tal pekar pilen på?
1 rätt
2 rätt
3 rätt
4 rätt
......................
......................
......................
......................


Ma
PROBLEMLÖSNING. År 6. Ht 2019

PROBLEMLÖSNING

Matematikboken Gamma. Undvall m fl. Liber 2016 Fördjupning s 99
Uppgift 417
Begrepp
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikation
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 418
Begrepp
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikation
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 419
Begrepp
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikation
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 420
Begrepp
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikation
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 421
Begrepp
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikation
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 422
Begrepp
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikation
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 423
Begrepp
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikation
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

Uppgift
Begrepp
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikation
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift
Begrepp
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikation
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift
Begrepp
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikation
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift
Uppgift
Uppgift
Uppgift
Uppgift
......................................
...............................
...............................
...............................
...............................

Ma
ÅR 6.TALUPPFATTNING & TALSANVÄNDNING. Positionssystemet & terminologi. Nov 2019

POSITIONSYSTEMET

Uppgift 1
Vilken position har de olika siffrorna i talet 864 759
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.
Uppgift 2
Vilken position har de olika siffrorna i talet 0,864
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.
Uppgift 3
Vilket värde har 4:n i de tre talen?
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.
Uppgift 4
I vilket tal är siffran mest (2an) respektive minst (5an) värd.
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.
Uppgift 7&9
Utvecklad form
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar någon förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.
Uppgift 8
Skriv talen
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar någon förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.

TERMINOLOGI

Uppgift 1
Teckna olika beräkningar.
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar någon förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.
Uppgift 2
Vad kallas? (Addition)
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar någon förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.
Vad kallas? (Subtraktion)
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar någon förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.
Vad kallas? (Multiplikation)
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar någon förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.
Vad kallas? (Division)
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar någon förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.

KORSORD

Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppen.
Visar någon förståelse för begreppen.
Visar god förståelse för begreppen.
Visar mycket god förståelse för begreppen.

.....................
................................................
................................................
................................................
...............................................

Ma
ÅR 6.TALUPPFATTNING & TALSANVÄNDNING. Nov 2019

HUR RÄKNAR DU (I)

1 rätt
2 rätt
3 rätt
4 rätt
5 rätt
6 rätt
7 rätt
8 rätt

DIVISON

Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar någon förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.

MULTIPLIKATION

Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar någon förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.

RÄKNEBERÄTTELSER

Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar någon förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.

HUR RÄKNAR DU (II)

1 rätt
2 rätt
3 rätt
4 rätt
5 rätt
6 rätt
7 rät
8 rätt

..............................
........................................
.........................................
........................................
....................................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: