👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden - vänskap

Skapad 2019-09-14 10:10 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Utifrån TV-serien Vara vänner och olika böcker får barnen möjlighet att reflektera och uttrycka sina tankar kring vänskap och hur man är mot andra.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Religionskunskap Svenska
I det här arbetet kommer du att lära dig mer om hur man är en bra klasskamrat och vän.

Innehåll

 

Syftet med undervisningen

Undervisningen syftar till att eleverna ska utveckla förmågan att reflektera och fundera kring vänskap och hur man är mot andra. I arbetsområdet finns delar från svenska och SO .
Diskussioner och reflektioner utgår ifrån elevernas olika förutsättningar och erfarenheter.

 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms om eleven:
- kan berätta om tankar, funderingar och budskap i både film och böcker och relatera till egna erfarenheter och vistelsen i skolan
- lyssnar på andra, ställer frågor och kommenterar.

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under arbetets gång. 

 

Undervisning och aktiviteter

Se avsnitt från serien Vara vänner. 

Prata om problemen som tas upp i TV-serien.

Lyssna på skönlitterära berättelser och prata om innehållet.

Samtala om skolans värdegrund, självklara regler och våra klassregler. 

Göra värderingsövningar och samarbetsövningar.

Delta i "kompissamtal".

Sjunga sånger som handlar om vänskap. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Re  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3