👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering 7:an. textilslöjd. ht-19

Skapad 2019-09-14 11:34 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Vi gör en necessär med fritt broderi och blixtlås

Innehåll

Uppgift: En necessär med fritt broderi och dragkedja.  

 Planering

 1. Rita minst tre skisser som visar vad och hur du vill göra.

 2. Välj ut en skiss, gör en mer noggrann ritning (med mått).

 3. Beskriv kort på din ritning, vad du tänker göra.

 • Vad föreställer din ritning?

 • Vilka material tänker du använda?

 • Vilka verktyg tror du att du behöver?

 1. Gör en tidsplanering/lektionsplanering:

 • Beskriv kortfattat, steg för steg för varje lektion, hur du kommer att göra för att få ihop ditt slöjdarbete. 

 • Att tänka på är att: det är ditt eget ansvar är att se till att du bli klar innan terminens slut. 

 

Redovisning 

Under arbetets gång dokumenterar du ditt arbete löpande i din loggbok. I slutet av terminen kommer läraren att bedöma hela slöjdprocessen: 

 • Din planering. 

 • Hur du arbetar (säkert och ändamålsenligt)

 • Det färdiga resultatet.

 • Din dokumentation.

 

Inlämningsuppgifter: 

 1. En planering (se separat papper “Arbetsplan”), 

 2. En utvärdering. 

 3. Din loggbok 

 

Kunskapskrav i denna LPP

 

Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker 

Kunskapskrav 


Läsa och förstå muntliga och skriftliga instruktioner 

Arbetet innehåller ett eller flera moment som hänger ihop

E

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. 

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ 

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. 

Att kunna använda maskiner och verktyg på ett säker sätt 

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och huvudsak fungerande sätt. 

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. 

Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets och miljöaspekter. 

Motivera färg, form och materialval i din arbetsplanering.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Använda inspirationskällor och dokumentera 

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. 

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Pröva olika lösningar. Dokumentera genom att ta bilder, minst en/lektion 

Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Du arbetar aktivt för att ditt arbete ska utvecklas 

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. 

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. 

Under arbetsprocessen formulera och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. 

Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika 

Du gör en reflektion efter avslutat arbete. Använd dina bilder. Glöm inte slöjdorden! 

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. 

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. 

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.  o

Uppgifter

 • Planering av ditt slöjdarbete

 • Planering av ditt slöjdarbete

 • Planering av ditt slöjdarbete

 • Planera av ditt slöjdarbete

 • Planera av ditt slöjdarbete