👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

instruerande text -Liljeforsskolan

Skapad 2019-09-14 12:33 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta i 4 steg med hjälp av övningsboken zick-zack för att förstå och analysera uppbyggnaden av en insruerande text tillsammans. Tillslut ska du kunna skriva egna instruerande texter utifrån det du lärt dig.

Innehåll

Förmågor du får förutsättning att kunna utveckla i detta arbete är att:

 • kunna formulera sig och kommunicera i skrift
 • läsa och analysera instruerande texter
 • anpassa språket för att göra texten lätt att förstå
 • urskilja språkliga strukturer och hur instruerande texter är uppbyggda

 

Mål:

Steg 1: att veta vad som behöver finnas med i en instruktion för att den ska vara lätt att följa

Steg 2: att kunna skriva korta och tydliga meningar där verben är i imperativ.

Steg 3: att tillsammans i klassen skriva en instruktion om något vi valt, där alla kan bidra med något.

Steg 4: att kunna skriva en instruktion på egen hand.

Begrepp som kommer behandlas: Instruktion, rubrik,material, verb i imperativ, kronologisk ordning, arbetsgång, resultat

 

Hur vi arbetar för att nå målen:

Steg 1: för att skapa förförståelse läser vi tillsammans flera olika instruerande texter. Vi jämför dessa i gemensamma diskussioner för att sedan urskilja vilka delar som behöver finnas med och hur dessa bör skrivas eller ritas för att texten ska vara så tydlig som möjligt och lätt att följa. Vi formulerar tillsammans de viktigaste reglerna att komma ihåg för instruerande text.

Steg 2: korta övningar där det övas på att komplettera påbörjade texter så att de blir tydliga. Fokus på att meningarna börjar med verb skrivna i imperativ.

Steg 3: med stöd från andra övar vi på att skapa en instruerande text från grunden, där de får chans reflektera över vad de minns om layout och språkliga drag.

Steg 4: Varje elev skriver en egen instruerande text om något de själva valt

 

Du bedöms kontinuerlig under ditt arbete på lektionerna men också hur du i slutändan klarar av att skriva din egna text på egen hand, enligt det vi pratat om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6